e-Sense Organic

e-Sense Organic er et smart lysstyringssystem for kontorlandskap. Det er enkelt å installere og krever i utgangspunktet ikke programmering.

Funksjoner

Tilstedeværelsesstyring

Tilstedeværelsesstyring tenner og slukker automatisk. Justerbar tid mellom detektering og slukking.

 

Dagslysstyring

Belysningsnivået tilpasses etter hvor mye dagslys som kommer inn.

 

Manuell styring

Manuell regulering ved hjelp av trådløs veggpanel.

 

Trådløs kommunikasjon

Det er ikke nødvendig å endre eksisterende installasjon når ny belysning blir lagt til.

 

Trådløs kontroll

Programmering og styring med smarttelefon eller nettbrett.

 

Brukerområder

Kontorlandskap

 

Slik fungerer e-Sense Oranic

Med e-Sense Organic har alle armaturene en sensor som reagerer på tilstedeværelse og dagslys. Alle sensorene mottar og sender informasjon til og fra armaturene i nærheten, slik at lyset forplanter seg i lokalet. Selve hjertet i systemet er sensorenheten, som er integrert i hver enkelt armatur. Sensorenheten består av en PIR-sensor, IR-sender, IR-mottaker, lyssensor og statusindikator.

How the Sensor Nodes works

1. Når en sensor oppdager at en person er til stede i rommet, tennes armaturen på et forhåndsdefinert nivå. Samtidig sender den et infrarødt signal til armaturer i nærheten (som ikke har registrert tilstedeværelse).
 
2. Armaturer i nærheten tenner til nivå 1. Samtidig sender de videre et nivå 2-signal til naboene og forteller at tilstedeværelse er registrert.
 
3. Dette forplanter seg i hele etasjen eller rommet. Alle sensorene mottar signaler som angir hvor nært det er registrert tilstedeværelse, og tenner til forhåndsinnstilte nivåer. Sensorene tar fortløpende imot (og sender) informasjon.

 

Idriftsettelse

Systemet krever ingen programmering, men fungerer umiddelbart etter fabrikkinnstillingsoppsett. e-Sense Organic krever verken eksterne ledninger, eksterne sensorer, rutere eller betjeningspaneler, og dermed er installasjonen både enkel og kostnadseffektiv. Dog kan systemet programmeres dersom man ønsker en mer tilpasset løsning. 

Teknologi

Armaturer

Sensornode (integrert i armaturer). Alle sensorene består av en IR-sender, IR-mottaker, lyssensor og statusindikator.

Annet

Med en app på smarttelefonen og en IR-enhet kan du lett gjøre flere innstillinger – for eksempel følsomhet for dagslys, lysnivåer, holdetider, slukketider, sensorfølsomhet og IR-sendestyrke – for hver enkelt armatur i systemet.

 

Last ned brosjyre