detectNO.png

e-Sense Detect

e-Sense Detect er et lysstyringssystem basert på mikrobølgeteknologi, noe som gjør at det egner seg til ulike bruksområder og behov. Ettersom sensorenheten er skjult i armaturen, blir verken design eller kapslingsgrad påvirket. Systemet leveres i to versjoner: e-Sense Detect On/Off og e-Sense Detect DALI med fraværsdemping.

Slik fungerer e-Sense Detect

En mikrobølgesensor skiller seg fra en PIR-sensor (Passive Infra Red) ved at den for eksempel kan registrere bevegelser på andre siden av en dør eller tynn vegg. Det kan være en fordel for eksempel når armaturen er plassert på et toalett, slik at lyset blir tent før døren åpnes. Mikrobølgesensoren fungerer som en radar og sender ut et signal med en effekt på under 10 mW, som så blir reflektert tilbake. Når tiden til det reflekterte signalet endrer seg, registrerer sensoren en bevegelse.
 

e-Sense Detect On/Off

 

e-Sense Detect DALI

 

Med e-Sense Detect On/Off tenner armaturen ved bevegelse og slukker etter en innstilt tid.

 

 

 

 

Med fraværsdemping kan armaturen stilles inn slik at den lyser på et lavt nivå (cirka 10 prosent) hele tiden. Ved detektering av bevegelse blir lysnivået umiddelbart regulert opp til 100 prosent. Etter siste detekterte nærvær og innstilt tidsforsinkelse går armaturen langsomt tilbake til lavt nivå, og, avhengig av innstilling, kan den slukkes helt etter en stund.

 

 Funksjoner

Tilstedeværelsesstyring

Luxnivåinnstilling

Fraværsdemping*

 

 

*Endast e-Sense 
Detect DALI

Brukerområder

Korridor

Trappehus

Idriftsettelse

Innstillinger for følsomhet, tid og nivåer for lavt nivå, tid til slukking og luxterskel gjøres med dip-switcher på sensorenheten i armaturen.

e-Sense Detect On/off

Mikrobølgesensor med reléutgang kan styre én eller flere armaturer.

e-Sense Detect DALI

Mikrobølgesensor med DALI-utgang kan styre opptil 15 slaver. Innebygd power-supply.

 

Last ned brosjyre

 

Lysrørsarmaturer med e-Sense Detect