fagerhult_industry_lightcontrol.jpg

Lysstyring i industrien

Ingen industrianlegg er like. Alle har ulike virksomheter og behov. Belysningsstandarden inneholder også ulike krav til belysning for ulike typer industriell virksomhet. Derfor er det vanskelig å komme med en generell anbefaling for lysstyringen. For å få maksimalt utbytte av et lysstyringssystem, må det være prosjektspesifikt. Du må vite hvordan anleggene fungerer og hvordan de ulike rommene brukes i arbeidstiden.

Lysstyring fra et menneskelig aspekt

Et viktig spørsmål er for eksempel om det finnes dagslys. Når og hvor lenge er det personer i de ulike rommene? Er det rom som brukes oftere enn andre? Hvor mye aktivitet er det for eksempel i reolgangene? Disse spørsmålene er nødvendige for at du skal få mest mulig ut av lysstyringssystemet.

De ulike bevegelsesnivåene innebærer at bevegelsesdeteksjon som slukker unødvendig belysning er spesielt fordelaktig til industrielle oppgaver. Reolagangene i lagerlokaler er et godt eksempel. Med et antall bevegelsessensorer over gangen kan lyset slås på eller dimmes opp fra lavt nivå når en truck kjører inn. Etter en viss tid dimmes eller slukkes belysningen. Normalt kan tidene være relativt korte i slike ganger.

Bevegelsesdeteksjon med mikrobølger eller PIR-sensorer

Det finnes i hovedsak to teknologier for bevegelsesdeteksjon: mikrobølger og PIR. Mikrobølgesensorer aktiveres av bevegelser, mens PIR-sensoren reagerer på temperatursvingninger, for eksempel i form av varmen fra en kropp. Begge varianter har fordeler og ulemper.

For eksempel kan mikrobølgesensorer registrere bevegelser gjennom tynne vegger. Hvis et lager består av flere rom, så kan denne teknologien detektere bevegelse og slå på belysningen før personen kommer inn i rommet. Trucker som kjører gjennom lagerganger, kan slå på belysningen via PIR-sensorer, men med mikrobølgesensorer kan man justere følsomheten og gjøre deteksjonsområdet smalere. Den største ulempen med mikrobølgeteknologi er følsomheten for bevegelser. Vibrasjoner fra for eksempel varme- og ventilasjonssystem kan føre til at belysningen slås på hyppig. Problemet kan løses ved å bruke PIR-sensor i installasjonen istedenfor.

 

e-Sense Move
High-bay 

e-Sense Move High-bay er et innovativt styringssystem som er spesialutviklet for industrielle miljøer. Enhetene er utstyrt med både mikrobølge- og PIR-sensorer som enkelt kan konfigureres eller omkonfigureres med fjernkontrollen, noe som fremtidssikrer installasjonen hvis rommets planløsning eller bruk endres.

Les mer

 

e-Sense Customised

 
I dag kan man integrere tusenvis av armaturer og styrefunksjoner i ett eneste system, basert på nettverk med styring via DALI-rutere. I Fagerhult e-Sense Customised har vi samlet all vår kunnskap og erfaring om lysstyring.

Les mer