Main_Visuell_komfort.jpg

Visuell komfort

Siden 1945 har Fagerhult arbeidet med å utvikle armaturer som skal gjøre forskjell for mennesker. Det aller første produktet som vår grunnlegger Bertil Svensson utviklet, var ment å gjøre det bedre for moren når hun satt med håndarbeid om kvelden. Vi arbeider faktisk fortsatt etter de samme prinsippene: lys til mennesker.

Lys for mennesker

Alle utendørsmiljøer bør planlegges med fokus på mennesker og hvordan vi reagerer og fungerer. Vi ønsker at armaturen skal oppleves behagelig i omgivelsene, samtidig som omgivelsene skal være behagelige. Med god visuell komfort og lys på rett sted kan stedet oppleves tryggere for dem som oppholder seg der. 

Blending er det ubehaget som oppstår når vi utsettes for et høyere lysnivå enn det øyet har tilpasset seg. Eldre personer er mer følsomme for blending, og derfor er det viktig å ta den visuelle komforten alvorlig.   

 

Spesialutviklede linser

Da vi utviklet våre egne AGC-linser (Advanced Glare Control), var utfordringen å få til en optikk med perfekt lysfordeling som passer de aller fleste veigeometrier, og samtidig redusere blendingen til et minimum for å øke den visuelle komforten. Fagerhult har derfor mastearmaturer med ekstra store linser som sitter tett, og denne utformingen gjør at blendingen blir minimal.

Lysgruppen lyser også opp armaturen litt slik at den er synlig på avstand, og de vertikale flatene får også en godt tilpasset luminans som gir en oppfatning av omgivelsene og øker trygghetsfølelsen. Det gjør også at øyet lett kan tilpasse seg på veien frem mot armaturen, og faren for blending reduseres.

På mastearmaturen Vialume har vi dessuten løftet den lysende overflaten litt inn i armaturen så man ikke blir blendet på avstand. Det kan ellers være et problem ved mindre linser som sitter i underkant av armaturen.

 

 


Noen uttalelser om visuell komfort

 

Henrik Clausen, direktør, Fagerhult Lighting Academy:

"Visuell komfort betyr at alle våre tre kjerneverdier er oppfylt. At det er tatt hensyn til det visuelle, det emosjonelle og det biologiske, og at vi alltid tenker på sluttbrukeren."

Harita S. Undurty, arkitekt og lysdesigner:

"Som lysdesigner vil jeg beskrive et miljø som visuelt behagelig når belysningssituasjonen gjør den visuelle kapasiteten optimal. Dette skjer i første rekke ved å redusere eller helst eliminere blending fra lyskildene."