main-sakerhet-ljus.jpg

Lys redder liv

For å ivareta sikkerheten på gater og veier er det viktig med god veibelysning. Godt lys gjør det lettere for trafikanter og fotgjengere å se kontraster, farger, former og perifere bevegelser – og altså oppdage og vurdere farer i tide.

Det hvite lyset oppfattes av øyet som mer naturlig lys og gjengir både farger og former i omgivelsene mye bedre enn det gammeldags guloransje lyset. Med en bedre fargegjengivelse er det lettere å få øye på ting i mørke.  

Våre øyne

I øyet sitter ulike typer lysfølsomme reseptorer. To av dem kalles tapper og staver. Tappene befinner seg i den gule flekk og har ansvar for vårt farge- og detaljsyn, og de trenger lys for å fungere godt. 

Det er derfor vi har vanskelig for å skjelne konturer og farger i mørke. Stavene er svært lysømfintlige og har i stedet ansvar for mørkesynet og det vi kan se i periferien.

Når vi blir eldre, blir ofte både reaksjonsevnen og synet dårligere. En 40-åring trenger for eksempel fire ganger så mye lys for å se like godt som en 20-åring. En 60-åring trenger åtte ganger så mye lys.

Eldre trafikanter er også mer følsomme for blending og kan ha nedsatt fargesyn på grunn av at linsen i øyet blir gulere med alderen. Med en aldrende befolkning blir det enda viktigere å ha godt belyste veier ­med hvitere lys for å forhindre ulykker.  

Det er viktig at veibelysning planlegges slik at luminansen på veibanen blir så god som mulig samtidig som man tar hensyn til luminansjevnheten ved våt veibane. 

Våt veibane

Når det er mørkt og vått ute, har øyet størst behov for god belysning. Belysningens jevnhet er et av de viktigste kvalitetsaspektene for en trygg tilværelse. For M-klasse påvirkes jevnheten av refleksjonen fra kjørebanen, som øker ved vått veidekke. 

Utgangspunktet for våre lysberegninger er derfor å velge en optikk som er tilpasset våte kjørebaner, en optikk som gir best jevnhet når forholdene er dårlige

En jevnt belyst vei gjør det lettere å se hva som skjer på og ved siden av veien. Mengden omgivelseslys har også betydning for at man skal kunne se hva som skjer utenfor veibanen. Hvis vi har for lite omgivelseslys, påvirker det jevnheten ved for eksempel kurver.

Belysningsløsningen bør også spille på lag med lyset rundt seg. Derfor er det viktig å tenke på helheten og ikke bare på den strekningen som skal belyses. Hvordan vi lyssetter utendørsmiljøet, blir påvirket av konfliktpunkter som veikryss, rundkjøringer og gangfelt. Vi trenger rett belysning på rett sted – når det er behov for den.