Fagerhult_ABO_Landing.jpg

Det aktivitetsbaserte kontoret

Kommunikasjonssamfunnet har påvirket utformingen av kontoret. Det tradisjonelle kontoret er utformet for to aktiviteter: individuelt arbeid ved pulten og møter. Et aktivitetsbasert kontor er derimot utformet for å skape møter, underlette ulike typer arbeid og stimulere kontinuerlig bevegelse og endring, noe som øker produktiviteten i arbeidet i et bredere perspektiv.

Det aktivitetsbaserte kontoret er basert på åpne arealer i tillegg til områder der alle velger en hensiktsmessig plass for ulike aktiviteter. De ulike områdene er utformet slik at de raskt og enkelt kan tilpasses ulike behov i forbindelse med møter, kommunikasjon og konsentrert arbeid.

Flere og flere organisasjoner endrer kontormiljøet for å legge til rette for nye, moderne måter å arbeide på. Aktivitetsbaserte kontor kan spare areal og øke fleksibiliteten i bemanningen, samtidig som de tilbyr miljøer for både møter og konsentrert arbeid. Å gjøre kontoret aktivitetsbasert handler like mye om nye arbeidsmetoder og ny kultur som om arkitektur og møbler. Passer det for alle virksomheter? Er det godt for arbeidsmiljøet, og hva gjør man for å få til en positiv prosess?