fagerhult_garage.jpg

Lyssett garasjen

Lyset har en romskapende funksjon og bidrar til økt trygghetsfølelse. Med LED-belysning og en tilpasset styring blir det mulig å holde et godt lysnivå og samtidig unngå å sløse med energien. Garasjen kan for eksempel deles inn i ulike soner der lyset dimmes ned eller slukkes helt når ingen oppholder seg der.

Parcare tilbyr nytenking i garasjen. En rundstrålende, sirkulær takarmatur tar oss vekk fra det linjere tankesettet. Sammen med Parcare Wallwasher, skapes lyse, trivelige garasjer hvor vi ser og opplever rommet på en helt annen måte enn den vi er vant til. 

AllFiveløsningen sees på som en mer tradisjonell løsning. Kaptur er et godt alternativ.

Produkter