fagerhult_newoffice_hero.jpg

Løsninger på kontoret

Husk dette når du planlegger kontor

Brukeren bør ha mulighet til å påvirke belysningen. Lysbehovet er individuelt og forandres med alderen. 

Bruk belysningen for å tydeliggjøre flatenes ulike funksjoner og gi rommet struktur. Funksjonene kan støttes av programmerte scenarioer for ulike armaturgrupper. 

Teknikken er en viktig del og en forutsetning for aktivitetsbaserte kontor. Belysningen skal ikke reflekteres i skjermer, og møterom bør belysningsplanlegges spesielt med tanke på videokonferanser. 

 

Inngangsparti

 

Åpent kontorlandskap

Til løsningen

 

Til løsningen

     

Cellekontor 

 

Kommunikasjons-
områder 

Til løsningen

 

Til løsningen

     

Små møterom 

 

Store konferanserom 

Til løsningen

 

Til løsningen

     

Hygienerom

 

Åpne flater 

Til løsningen

 

Til løsningen

     

Garasje 

   

Til løsningen