fagerhult_hemmakontor_standard_hero6.jpg

Lysstyring på kontor

Dagens kontor består av mange ulike rom eller områder med ulike formål. Det er mange muligheter å velge mellom når det gjelder lysstyring, avhengig av funksjonen til rommet eller området.

Først og fremst må belysningen være utformet for dem som jobber på kontoret, med fokus på deres synsbehov og komfort – kort sagt god lysdesign. Men belysning handler ikke bare om å se. Lys kan også bidra til å støtte biologiske funksjoner – våkenhet og velvære – og påvirker også i høy grad følelsene. Mennesker føler seg bedre og trives bedre i godt lys! I en ideell verden skulle alle kunne styre belysningen selv ut fra egne behov, men det er jo ikke alltid praktisk mulig.

Selv uten styring tilbyr dagens belysningsløsninger ofte svært høy energieffektivitet, og i kombinasjon med lysstyring kan strømregningen reduseres enda mer.

Energisparing

Styring med tilstedeværelsesdetektering betyr at sensorer registrerer om det er noen i rommet, og systemet demper eller slukker belysningen når rommet er tomt. Det er to måter å gjøre dette på: 

  • Tilstedeværelsesstyring – belysningen slås automatisk på når noen er til stede, og slukkes eller dimmes til et bestemt nivå når det ikke er noen i rommet eller området.

  • Fraværsstyring – noen må slå på belysningen, men den slukkes eller dempes til et bestemt nivå når ingen lenger er til stede i rommet eller området.

Konstantlysstyring innebærer at en lyssensor måler lysnivået på flatene i sensorens dekningsområde og sørger for at det er tilstrekkelig med lys. Hvis det er nok dagslys i rommet, sparer styresystemet energi ved å dimme eller slukke den elektriske belysningen.

Komfort for medarbeiderne

Ved siden av den positive effekten av god lysdesign kan et lysstyresystem også bidra til større komfort for dem som arbeider på kontoret. Lysdesignen kan utformes for de brukergruppene eller arealene der kravene er høyest, og ved hjelp av styresystemet kan belysningsnivåene tilpasses andre, mindre krevende brukergrupper eller områder. 

Muligheter til individuell lysregulering innebærer at brukeren kan tilpasse lyset alt etter humør eller hva oppgaven krever. Forskning viser at det er svært positivt for mennesker å kunne styre sitt eget lys.

Hvis noen er igjen på kontoret til sent på kveld, bør ikke belysningen slås helt av i områder der ingen er til stede, selv om det er den beste måten å spare energi på. Vi anbefaler at lyset dempes til et lavt nivå i stedet for å slukkes. Det kan ellers oppleves som svært stressende å sitte i et opplyst område omgitt av mørke.

Flere muligheter

Med belysningsstyring er det også mulig å skape effekter på bygningen ved å la rom på fremsiden være tent på lavt nivå om natten. Pass på at du har samme fargetemperatur og nattlysnivå i alle rom.

Anbefalt e-Sense styresystem

Individuelle kontor: e-Sense Tune eller e-Sense Active
Kontorslandskap: e-Sense Organic for allmennbelysning og e-Sense Active for personlig belysning.