Løsninger for det moderne kontoret

Tidligere var kontorer utformet for primært to formål: individuelt arbeid ved pulten eller møter i spesielt utformede rom. I dag er kontoret – gjennom planlegging, møblering og lyssetting – derimot utformet for å legge til rette for spontane møter og samarbeid og for å stimulere til bevegelse og endring.

Se vår veiledning for god belysning på kontoret

 

fagerhult_newoffice_hero.jpg

Lysstyring på kontor

Kontoret er fleksibelt, og det bør også belysningen være. Ved å velge rett styresystem kan du få en fremtidsrettet belysning som støtter arbeidsprosessene og menneskene i det moderne arbeidslivet. Hvilket styresystem du skal velge, er avhengig av hva du ønsker å oppnå.

Mer om styring på kontor

Lys i aktivitetsbaserte kontorer

Aktivitetsbaserte kontorer stiller nye krav til belysningsplanlegging. Da moderne kontorer hele tiden brukes på ulike måter, øker behovet for god, blendfri belysning. Belysningen skal sikre at de ansatte trives og kan utføre arbeidsoppgavene sine.

Les mer om utfordringene på aktivitetsbaserte kontor

e-Sense Tune

Ditt personlige lys i lommen! e-Sense Tune er en ny smart lysstyringsløsning. Den er i første rekke beregnet på individuelle kontor som baseres på Tunable white med dagslys-, tilstedeværelses- og manuell styring. Du kontrollerer og stiller inn dine personlige scener med smarttelefonen.

Mer om e-Sense Tune

Organic Response

Organic Response er en ny, enkel måte å installere lysstyring på for åpne kontorer med tilstedeværelses- og dagslysstyring. Du trenger ikke en gang programmere for å komme i gang! Hvis du vil, kan du også finjustere hvordan hver enkelt armatur skal reagere. Trådløs kommunikasjon (IR) mellom armaturene gjør installasjonen enkel.

Mer om Organic Response