Pakkeområdet kan være automatisert eller manuelt, men det er alltid personale til stede for å sørge for at de rette tingene kommer i rett pakke på rett pall. Godt lys forenkler den visuelle oppgaven og gjør det lettere å unngå feil. Det laveste kravet er 300 lux, men ved manuelle pakkebord bør man etterstrebe 500 lux.

Her har vi valgt bredstrålende Hero 12 000 lumen, som gir et godt, vedlikeholdsfritt lys fra store høyder uten at det går ut over lyskomfort, avskjerming eller energieffektivitet.

Produkter

Hero Bredstrålende

Utviklet for industrielle, haller og lager. Godt avblendet med ulike lumenpakker og gir et godt, blendfritt lys også fra større høyder.

Gå til produkt