fagerhult_industry_warehouse.jpg

Lager

Lager og logistikksentre kan være veldig store. De har også ofte stor takhøyde for å utnytte arealet effektivt. Når vi tenker på lager, ser vi ofte for oss lange rekker med høye lagerreoler, men et lager inneholder også områder for oppstilling, pakking og lasting/lossing. Det innebærer også at belysningen må tilpasses høyden og bruken av arealet. Et distribusjonssenter har kanskje en høyere utnyttingsgrad enn lagerområdet i en fabrikk.

Her har vi plassert InduLED mediumstrålende, 12 000 lumen, i en lagergang. Her sitter armaturene tettere enn i løsningen under med Hero, og gir derfor en vertikalbelysning på lagerhyllene med bedre jevnhet.

 

Her har vi i stedet plassert mediumstrålende Hero 12 000 lumen i samme lagergang. Her trenger vi færre armaturer. Dermed er det lengre avstand mellom armaturene, men vi oppnår en noe dårligere jevnhet på de vertikale flatene.

Produkter

Pakkeområdet kan være automatisert eller manuelt, men det er alltid personale til stede for å sørge for at de rette tingene kommer i rett pakke på rett pall. Godt lys forenkler den visuelle oppgaven og gjør det lettere å unngå feil. Det laveste kravet er 300 lux, men ved manuelle pakkebord bør man etterstrebe 500 lux.

Her har vi valgt bredstrålende Hero 12 000 lumen, som gir et godt, vedlikeholdsfritt lys fra store høyder uten at det går ut over lyskomfort, avskjerming eller energieffektivitet.

Produkter

Området brukes intensivt enkelte tider av døgnet og mer sporadisk andre tider, avhengig av når leveransene skjer. Et enkelt styresystem kan dimme belysningen ned når området ikke er i bruk, og sørge for at det alltid er lys når det trengs. Gods og dokumenter håndteres uansett tid på døgnet, og personalet må kunne lese etiketter og fraktdokumenter uten problemer. En feil kan føre til en skuffet kunde i telefonen neste dag. Kravet er 300 lux.

Her har vi brukt InduLED bredstrålende, 12 000 lumen, med linjeprisme for bedre avskjerming og lyskomfort for dem som arbeider i lokalet.

Produkter

Ting å tenke på

Lysplanlegging i stort format

Jo høyere lagerreolene er, desto mer lys kreves for å nå helt ned til gulvet. Når det gjelder lager, sier standarden EN 12464-1 at lokaler som er i kontinuerlig bruk, og der det ikke er nødvendig å oppfatte detaljer, skal være belyst til 200 lux. Bemannede ganger skal ha minst 150 lux ved gulvnivå. Hvis gangene ikke er i kontinuerlig bruk, er det nok med 100 lux ved gulvnivå. Når det gjelder vertikal belysning, er det laveste kravet 50 lux, men man bør etterstrebe minst halvparten av den horisontale verdien.

Lysplanlegging i det små

Ofte blir lageret planlagt som ett stort areal, men også lager inneholder arbeidsplasser der noen står foran en terminal, pakker på en benk eller behandler fraktdokumenter. Legg til lys akkurat der, så får personalet mye bedre sjanse til å gjøre en god jobb. Dette regnes som en arbeidsplass for kontinuerlig arbeid, og 500 lux er ønskelig.

Lysstyring og energisparing

En del av vurderingen av lageret og funksjonene bør være en oversikt over hvordan lageret faktisk fungerer og blir brukt. Det er kanskje ikke nødvendig å belyse hele lageret hele tiden? Lysstyring blir stadig vanligere, særlig i lagerganger og lagerrom. Hvis ingen er til stede i gangen, dimmes lyset ned, og så dimmes det opp når trucken kjører inn.