fagerhult_industry_production.jpg

Industri

Ulike typer industri har ulik utforming av lokaler og ulik produksjon. Derfor er det vanskelig å gi generelle råd, men grunnlaget er EN 12464-1, Belysning av innendørs arbeidsplasser. Når man planlegger belysning, bør man kjenne godt til både layouten og hva det er som skal produseres.

Et godt, blendfritt arbeidslys er en av de faktorene som bidrar til uforstyrret produksjon. Det stilles ulike krav til belysning avhengig av hva som produseres, men generelt kan vi si at jo mindre detaljer, desto mer lys. Kravene varierer mellom ulike virksomheter, fra 300 lux for større gjenstander opptil 1000 lux for presisjonsarbeider med små detaljer.

Her er en monteringsline i et lokale med takhøyde 3,5 meter der vi bruker korte InduLED bredstrålende med linjeprisme for å få bedre avskjerming.

Produkter

Store haller, høyt under taket, varme, bearbeiding med skjærevæske. Det er mange faktorer som påvirker valget av belysning. Hero oppfyller kravene i de fleste anlegg, en robust highbay-armatur som kombinerer robusthet og lyskomfort. Et armaturhus i støpt aluminium og herdet glassavskjerming gir kapslingsgrad IP 66 og korrosjonsklasse C4/15 år.

Hallen lyssettes med mediumstrålende Hero 12 000 lm. Hero gir en vedlikeholdsfri løsning med lang levetid og tåler det meste av ytre påvirkninger uten at det går ut over lys og avskjerming. Kravene ligger vanligvis mellom 300 og 500 lux, avhengig av virksomhet og type industri.

Produkter

Ting å tenke på

Lysplanlegging

Når en industribelysning skal planlegges, er det viktig å finne ut hvilke krav standarden stiller til virksomheten. Det er også viktig å vite hvordan det ser ut eller vil se ut når alt utstyr er på plass, avhengig av om det er et nytt anlegg eller en utskifting. Ventilasjonskanaler, traverskraner, pallestativer eller andre installasjoner kan påvirke belysningen og det endelige resultatet.

Ytre påvirkning

Andre faktorer som kan spille inn, er høye omgivelsestemperaturer i taket eller om det forekommer ulike typer aggressive kjemikalier. Velg belysning ut fra forutsetningene, så får du et anlegg som oppfyller kravene og som vil løse oppgaven sin i lang tid fremover.

Energisparing

Det kan være lurt å tenke styring helt fra starten av, avhengig av utformingen av anlegget. Enkelte områder blir kanskje brukt mer sjelden, og der kan det være lurt å dempe lyset når ingen er til stede. Det samme gjelder hvis det er områder med roboter som egentlig ikke trenger lys, men der man likevel må kunne utføre service og vedlikehold på utstyret.