Veiledninger for belysning i industrin

Det er mange faktorer som påvirker valget av belysning i industrimiljøer. Store montasjehøyder krever høye lumenverdier og vanskeliggjør montasje og vedlikehold, særlig dersom virksomheten pågår hele døgnet. Ytre faktorer som varme, kulde eller aggressive kjemikalier har også innvirkning på valget. Med en moderne løsning fra Fagerhult kan man med god samvittighet glemme armaturene helt til det er på tide å skifte dem.

Industri

Industri

En god, blendfri, arbeidsplass-belysning er en av faktorene som bidrar til en problemfri produksjon.

Se veiledning for industri  

 

Lager

Lager kan være veldig store. De har også ofte stor takhøyde for å utnytte arealet effektivt.

Se veiledning for lager