Lysstyring på sykehus

Et sykehus fungerer som et lite samfunn. Her finner vi kontorer, pasientrom, undersøkelsesrom, korridorer, operasjonssaler og så videre. Alle rom og områder krever ulik belysning, alt etter situasjon og tid på døgnet. Pasienter og personale stiller ulike krav til lyset, noe som gjør det hele mer komplisert. Det er mange muligheter å velge mellom når det gjelder lysstyring, avhengig av funksjonen til rommet eller området.

Energisparing

De som har ansvar for sykehuset, har også stor interesse av en velfungerende og effektiv belysningsløsning. Å redusere energiforbruket er en viktig utfordring for helseforetakene. Omtrent 22 prosent av den elektrisiteten som brukes på sykehus, går til belysning. Jo eldre anlegg, desto større andel. Med lysstyring kan energiforbruket i et bygg reduseres betraktelig.

Sykehuset er i drift døgnet rundt, året rundt, og ansvaret for belysning og drift medfører også et stort miljøansvar. Utfordringen blir enklere med en moderne belysningsløsning med lavere energibehov, lengre levetid og lave vedlikeholdsutgifter. Men i tillegg til å oppfylle kravet om en energieffektiv belysning må man også ta hensyn til funksjonelle, biologiske og emosjonelle menneskelige behov.

Belysningskrav

Både for pasienter og personale er funksjonen en avgjørende forutsetning for et belysningsanlegg. Pasienten trenger lys som fremmer bedring, og personalet trenger lys som oppfyller ulike krav for ulike oppgaver og arbeidssituasjoner. Ulike rom krever ulike lysløsninger for de visuelle oppgavene og aktivitetene som skal utføres. 

Valg av styresystem

I enkelte rom kan man velge mellom ulike e-Sense-systemer når det ikke er krav om avansert programmering, mens andre rom krever mer fleksibilitet. 

Med en DALI-styring som er programmert på stedet, kan de fleste behov oppfylles både når det gjelder energisparing og fleksibilitet med ulike scener, både hva angår lysnivåer og fargetemperatur (Tunable White). Det brukes ulike typer paneler for å velge forhåndsinnstilte scener i de ulike rommene. 

Anbefalt e-Sense-system

Ulike typer pleie- og behandlingsrom: e-Sense Customised
Resepsjoner og kontor: e-Sense Active
Trappehus: e-Sense Move