Lys og helse i helsesektoren

Uavhengige studier har påvist at det er en direkte forbindelse mellom dagslys og vår følelse av velvære. Lys har en positiv effekt på menneskets organisme og styrer viktige prosesser. Vår biologiske klokke er styrt av lysets intensitet og spektrale sammensetning – og den blå delen av spekteret har størst betydning.

Mangel på dagslys i lengre perioder gir søvnproblemer ettersom produksjonen av søvnhormonet melatonin og stresshormonet kortisol kommer i utakt. Disse hormonene regulerer døgnrytmen, og belysningskonsepter som «går i takt» med vår indre klokke, fremmer følelsen av velvære.

Lyset sett fra pasientens synspunkt

Pasienter har sjelden anledning til å komme seg ut i dagslys, og det meste av den tiden de er på sykehuset, tilbringer de på pasientrommet. Selve sykehusoppholdet virker ofte uvant og ubehagelig, og lyssettingen av rommet blir svært viktig både emosjonelt, biologisk og visuelt. 

Med en god belysningsplan kan man medvirke til en positiv opplevelse og bidra til mindre stress i en ellers utfordrende situasjon. Den kliniske situasjonen blir mindre formell, mindre truende og mer behagelig gjennom strategisk bruk av farget lys eller lys som langsomt endrer farge i løpet av dagen.

Rent visuelt trenger pasienten belysning som er tilpasset pasientens behov, og som pasienten selv kan kontrollere. Belysningsplanlegging fra pasientens synsvinkel handler altså om å se helheten, fra å sørge for et biologisk effektivt lys som kan bidra til å fremme restitusjonen, til godt leselys eller et lys for å finne frem til toalettet om natten.

Se våra lösningar för ljussättning av patientrummet

Lys for personalet

Personalet på sin side trenger et godt utformet arbeidslys som bidrar til å sikre diagnoser og bedre behandling av pasientene. Samtidig blir også personalet biologisk og emosjonelt påvirket av lyset. Stort innslipp av dagslys er bra for alle, ettersom det hjelper underbevisstheten å holde orden på tiden. Det beste er selvsagt å gå ut i dagslys i pausene.

Et godt planlagt arbeidslys med mye omgivelseslys lyser opp vegger og tak samtidig som det er tilstrekkelig lys på selve synsområdet. Omgivelseslys fra store flater gjør at pupillen slipper inn mer lys, og holder personalet våkent og opplagt gjennom lange vakter døgnet rundt.

Forhåndsinnstilte lysscener gjør det enkelt for personalet å regulere lyset i ulike rom. Av og til er det behov for mer lys, av og til mindre. Personalet kan utføre arbeidet sitt, samtidig som periodene med høyere lysnivåer i for eksempel pasientrommene kan begrenses. Avhengig av virksomheten bør undersøkelseslyset normalt være på mellom 500 og 1000 lux. 

Les mer om omgivelselys