Ved undersøkelser kreves et lys på minimum 1000 lux på sengen, og det oppnår vi ved å kombinere lyset fra Aluflex Medica og Eira. Eira har rundstrålende allmennlys og rettet undersøkelseslys i én og samme løsning. Pleiad Wallwasher G3 sørger for et ekstra bidrag til omgivelseslyset.