fagerhult_patientroom1_hero.jpg

Lys i pasientrommet

Pasientrom er svært krevende når det gjelder lyssetting, ettersom belysningen må oppfylle behovene til både pasienter og helsepersonell.Pasientene har behov for et rolig, miljø som oppleves trygt og behagelig, og som fremmer helbredelse og velvære, uansett tid på døgnet. Personalet har behov for et fullgodt arbeidslys for å undersøke, behandle, medisinere og skrive journal, også det til alle døgnets tider.

På dagtid blir dagslyset supplert med et intenst, relativt kaldt omgivelseslys med en stor andel blått lys. Lyset skapes av allmennlysdelen i Eira, opplysdelen i Aluflex Medica og av Pleiad Wallwasher mot motsatt vegg. Denne lyssettingen demper produksjonen av melatonin og stimulerer produksjonen av kortisol. På den måten fremmes våkenhet på dagtid. 


Pasienttoaletter

Et pasienttoalett hører sammen med pasientrommet og skal oppfylle mange ulike behov. Det blir utformet slik at det er lett tilgjengelig, også for bevegelseshemmede, med tilstrekkelig stort areal. Det skal også være lett å holde rent. 

Toalettet er en del av pasientsfæren og krever god belysning både for pasienten og personalet. Discovery Evo gir et godt allmennlys og kombineres med Monitor over speilet, som belyser ansiktet.

Produkter

Eira

En armatur primært laget for pasientrom som finnes i flere varianter. Med «performance ring» får man også undersøkelseslys på pasienten. Eira kan også benyttes i konferanserom, i korridorer eller til allmennbelysning.

Gå til produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight for lyssetting av vegger med et lys som når helt opp til takvinkelen. Leveres også med Tunable White for dynamisk lys.

Gå til produkt

Discovery Evo

En effektiv allroundarmatur med kapslingsgrad IP 44 som oppfyller behovene i mer krevende miljøer. Elegant design og romskapende lysbilde for trappehus, korridorer, kjøkken, bad og kjellere.

Gå til produkt

Monitor

Gå til produkt

På ettermiddagen og kvelden dempes nivåene, og lyset blir varmere. Lyssettingen følger anbefalinger for lys som støtter døgnrytmen og forbereder kroppen for natten ved å stimulere produksjonen av melatonin. Det varme lyset skapes av opplysdelen i Aluflex Medica og av Pleiad Wallwasher mot motsatt vegg.

Produkter

Eira

En armatur primært laget for pasientrom som finnes i flere varianter. Med «performance ring» får man også undersøkelseslys på pasienten. Eira kan også benyttes i konferanserom, i korridorer eller til allmennbelysning.

Gå til produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight for lyssetting av vegger med et lys som når helt opp til takvinkelen. Leveres også med Tunable White for dynamisk lys.

Gå til produkt

Aluflex Medica

En veggarmatur for helse- og omsorgssektoren i ulike utførelser, fra løsninger med kun indirekte belysning til versjoner med både indirekte og direkte lys for lesing og undersøkelse.

Gå til produkt

Også om natten trengs det lys i pasientrommet, helst et lys helt uten blå innslag, for ikke å forstyrre den viktige nattesøvnen. Amber er et lys der vi ganske enkelt har fjernet den blå andelen av lyset. Ved å lyssette med lave nivåer av amber skaper vi tilstrekkelig lys for at personalet kan se til pasienten, og for at pasienten kan orientere seg i rommet. Som nattbelysning med amber brukes bare nedlyset i Aluflex Medica. 


Pasienttoaletter

Et toalettbesøk på nattetid kan lett forstyrre søvnsyklusen med feil intensitet og fargetemperatur. Om natten brukes derfor bare Monitor med amber, som gir tilstrekkelig lys til toalettbesøket uten at det går ut over produksjonen av melatonin.

Produkter

Eira

En armatur primært laget for pasientrom som finnes i flere varianter. Med «performance ring» får man også undersøkelseslys på pasienten. Eira kan også benyttes i konferanserom, i korridorer eller til allmennbelysning.

Gå til produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight for lyssetting av vegger med et lys som når helt opp til takvinkelen. Leveres også med Tunable White for dynamisk lys.

Gå til produkt

Ved undersøkelser kreves et lys på minimum 1000 lux på sengen, og det oppnår vi ved å kombinere lyset fra Aluflex Medica og Eira. Eira har rundstrålende allmennlys og rettet undersøkelseslys i én og samme løsning. Pleiad Wallwasher G3 sørger for et ekstra bidrag til omgivelseslyset. 

Ting å tenke på

Kontroll over lyset

Pasienten skal i størst mulig grad kunne styre sin egen belysning og velge hvilken type lys han eller hun vil ha. På sykehuset befinner pasienten seg i en utsatt posisjon og er avhengig av andre. Jo mer man kan kontrollere selv, desto større er opplevelsen av trygghet. 

Fargevalg

Det blir mer og mer vanlig med sterke farger på veggene i pasientrom, og husk at fargen på veggene også påvirker fargen på lyset. Lyse, attraktive rom bidrar til å gjøre den til tider kjedelige daglige rutinen ved lange sykehusopphold lettere for pasienten. Utformingen av rommet, fargene, god belysning og tilførselskanaler med en diskré og ikke så teknisk utforming bidrar også til en lunere atmosfære.