Løsninger for helsesektoren

Funksjonen er avgjørende både for pasienter og personell. Et godt utformet belysningsanlegg bidrar til sikrere diagnoser og bedre behandling, men også til et miljø der pasientene kan slappe av og føle seg vel i situasjonen.

Pasientrom

Pasientrom er svært krevende når det gjelder lyssetting, ettersom belysningen må oppfylle behovene til både pasienter og helsepersonell. 

Se våre løsninger for lyssettign av pasientrommet

 

 

Personalrom

Personalrommet er personalets egen avslappingsboble, et sted der de kan hente krefter og snakke sammen. Derfor må rommet ha en lyssetting med både direkte og indirekte lys.

Se guide for personalrom  

 

Intensivvårdsavdelning

Intensivavdeling

Intensivrom blir lett tekniske og skremmende for pasientene, samtidig som personalet trenger lys til arbeidet sitt. Med rett belysningsløsning kan alle behov oppfylles.

Se guide for intensivavdeling  

 

Korridor i sjukhus

Korridor

Lyset i korridoren skal ikke blende pasienten som blir trillet i sengen. Samtidig er det nettopp her personalet utfører mange av sine arbeidsoppgaver. 

Se guide for korridor  

 

Väntrum på sjukhus

Venterom

Uansett om vi venter i egenskap av å være pasient eller pårørende, er utformingen og lyssettingen av venterommet viktig for å øke trygghetsfølelsen og følelsen av velvære.

Se guide for venterom  

 

Entré på sjukhus

Inngangsparti

Et innbydende inngangsparti med god lyssetting er det første som møter oss når vi besøker sykehuset. Lyset gjør det lettere å orientere seg og finne frem og bidrar til at vi føler oss vel.

Se guide for inngangsparti