Lys i pasientrommet

Mange sykehus har innsett at helbredelsesprosessen kan fremmes ved hjelp av et miljø som støtter pasienten og tilfriskningen både psykologisk og fysiologisk. Med rett atmosfære og rett belysning kan et sykehus oppfylle de ulike behovene til både pasienter og personell.

Farget lys og lys som endrer farge, er spesielt egnet til å fremkalle positive følelser hos pasienten. Sammen med en innbydende atmosfære bidrar det til å gjøre omgivelsene mindre kliniske og mer hjemmekoselige for pasienter og besøkende. Et godt utformet belysningsanlegg gjør at både pasienter og personell føler seg bedre, og at behandlingen blir utført bedre og mer effektivt.

Les mer om løsninger for pasientrom

fagerhult_hc_patient_puff.jpg
fagerhult-health-care-nurse.jpg

Lys gir helse i helsesektoren

Lys er viktig for oss alle, både visuelt, biologisk og emosjonelt. Til tross for mye forskning og kunnskap blir betydningen av lys ofte undervurdert. Lyset spiller naturligvis en stor rolle for synet, men det er også viktig for mange fysiologiske og psykologiske prosesser – det kan fremme konsentrasjonen og påvirke humøret og våre biologiske funksjoner. 

I helsesektoren er lyset ekstra viktig. Optimal bruk av naturlig og kunstig lys kan spille en avgjørende rolle, siden lys har direkte innvirkning på helsen til pasienter og personale.

Se foredrag med Henrik Clausen og lys og helse

Løsninger for hele sykehuset

Vi har innovative løsninger for hele sykehuset med utgangspunkt i de siste erfaringer. Vi har mer enn 40 års erfaring med belysning og forsyningskanaler til omsorgssektoren.

Les våre guider til god belysning på sykehus

Lysstyring på sykehus

Et sykehus fungerer som et lite samfunn. Det er mange muligheter å velge mellom når det gjelder lysstyring, avhengig av funksjonen til rommet eller området. I enkelte rom kan man velge mellom ulike e-Sense-systemer når det ikke er krav om avansert programmering, mens andre rom krever mer fleksibilitet. Med en Dali-styring som er programmert på stedet, kan de fleste behov oppfylles både når det gjelder energisparing og fleksibilitet med ulike scener, både hva angår lysnivåer og fargetemperatur (Tunable White). Det brukes ulike typer paneler for å velge forhåndsinnstilte scener i de ulike rommene.

Les mer om lysstyrning

Amber – lys i det oransje-røde feltet

Amber er et relativt nytt begrep innen belysning. Helt siden det ble oppdaget at lyset påvirker mennesker biologisk, har det vært kjent at høye nivåer av kaldt lys stimulerer, mens lave nivåer av varmt lys er beroligende.

Les mer om Amber

Miljøsertifisering BREEAM og LEED

BREEAM og LEED er de to store miljøsertifiseringssystemene som blir brukt rundt om i verden i dag. Både i BREEAM og LEED kan ulike typer prosjekter vurderes, og ulike systemer blir brukt til ulike typer bygg.

Les mer om miljøsertifisering