Riktig lys stimulerer læringen

At lys får mennesker til å føle seg bra, hører med til livets selvfølgeligheter. Lyset påvirker oss ikke bare visuelt, men også biologisk og emosjonelt. Ny forskning viser at god belysning faktisk øker arbeidsgleden i skolen.

Les mer

Omgivelselys - vår himmel

Mennesket har vært på jorden i nesten sju millioner år. I drøyt 100 år har vi hatt elektrisk lys. Naturens eget lys er vår referanseramme og det som påvirker oss mest. Det naturlige lyset får oss til å føle oss vel. Det gjør oss kvikkere og bedre til mots...

Les mer

Forskning omkring omgivelseslyset

Siden tidlig på 2000-tallet har vi, sammen med Lunds Universitet og professor Thorbjörn Laike, gjennomført forskningsprosjekter som har gitt oss nye kunnskaper om hvordan riktig belysning kan påvirke mennesker positivt og samtidig redusere energiforbruket

Les mer om resultatene

fagerhult_classroom_lesson_hero.jpg

Klasserom

Et godt lyssatt klasserom har en avveid kombinasjon av direkte lys mot arbeidsflaten og indirekte lys mot tak og vegger, såkalt omgivelseslys.


skola_korridor.jpg

Kommunikasjonsflater

Korridoren er ikke bare en transportstrekning, men også en kommunikasjonsflate.


Lyssetting av kommunikasjonsflater
fagerhult_skola_miljo_18.jpg

Skolegård

Riktig lyssatt blir skolegården et trygt, imøtekommende uterom som fylles med liv selv etter skoletid.


Lyssetting utendørs
fagerhult_sporthall_hero.jpg

Idrettshall

Avblending og jevnt lysnivå er viktig, ettersom øyet må fokusere på gjenstander og mennesker i rask bevegelse.


Lyssetting av idrettshaller