fagerhult_tennis.jpg

Lysstyring og energisparing i idrettshaller

I idrettshaller er det lurt å tenke på styring allerede på planleggingsstadiet, og da er DALI-styring det opplagte, og i mange tilfeller det eneste, valget. Det gir mulighet til å kontrollere hver enkelt armatur individuelt for å få bedre belysning eller

Ulike lysscener

Systemet  i en moderne idrettshall bør tilby ferdige lysscener med ulike lysnivåer for ulike aktiviteter, for eksempel skoleidrett, trening, kamper og så videre, som alle krever ulike lysnivåer. Dessuten kan hallen også brukes til andre aktiviteter enn idrett.

I haller med opptil 60 armaturer kan man velge en DALI router med 64 utganger. Da har man også mulighet til tidsstyring, slik at skoleidrett på dagtid får lavere lysnivåer, mens treningen på kveldstid får mer lys.

Også vaktmesteren skal kunne styre valget av scener, og programmeringen av systemet gjøres i samråd mellom brukere og installatør/konsulent.

Tilstedeværelsesdetektering for tenning eller slukking

Tenning og slukking skjer vanligvis med en bryter ved utgangen av garderoben, men fra et energisynspunkt bør slukkingen også skje automatisk.
Flere tilstedeværelsessensorer dekker det ønskede arealet, og slukkefunksjonen kan utsettes med inntil én time. I enkelte lokaler er det også behov for å hindre bruk av lokalet ved å blokkere tilkobling av lys. En tidskanal kan brukes til blokkering av tilstedeværelsesdetektert tenning, men også til en automatisk neddimming for å varsle en forestående slukking.

Skillevegger

I haller som også brukes til kroppsøving, er det vanlig med foldevegger som deler opp hallen i seksjoner. En foldevegg krever en router med to DALI-utganger. Når foldeveggen er trukket ut, skal belysningen automatisk dele  rommets funksjoner for styring, scener og detektering.

Enkelte haller åpner også for å dele opp flaten i flere mindre deler, og dette bør selvsagt være med i planleggingsfasen. Oppdeling med foldevegg bør også dele tilstedeværelsesdetekteringen i lokalet.

Inndeling i seksjoner med skillevegg

Plassering og installasjon av armaturer pleier som regel å følge lokalets lengderetning. Den naturlige måten å dele belysningen inn i grupper for styring og lysregulering på, er på tvers, slik at belysningen deles på tvers av lokalet.

Anbefalt løsning: e-Sense Customised