Psychiatrie

Stressreducerende omgevingen

We weten dat menselijk gedrag wordt beïnvloed door onze fysieke omgeving. Voor werkzaamheden gericht op de geestelijke gezondheid wordt een open en zorgzame omgeving voor patiënten en een veilige en aantrekkelijke werkplek voor personeel bepleit. Wij zien verlichting als een natuurlijk hulpmiddel bij die werkzaamheden.

Een goede geestelijke gezondheid is een voorwaarde voor een goed functionerend dagelijks leven, een goede levenskwaliteit en voor balans in het leven. Met psychisch ongezond bedoelen we een verminderd mentaal functioneringsvermogen, zoals door vermoeidheid, een depressieve stemming en lusteloosheid. De geestelijke gezondheidszorg is verantwoordelijk voor het voorkomen, verlichten en behandelen van psychische stoornissen en de gevolgen daarvan. 

Weer op de been 

Net als anders wanneer het lichaam ziek is, verloopt het herstel gemakkelijker als het natuurlijke dagritme wordt gehandhaafd tijdens het verblijf in de zorgomgeving. Door ervoor te zorgen dat het lichaam 's nachts kan ontspannen, wordt het herstel bevorderd en dat helpt de patiënt weer op te knappen.  

Patiënten met een psychische aandoening hebben een veilige en comfortabele zorgomgeving nodig. Daarom kan men de prikkels die als onveilig kunnen worden ervaren tot een minimum reduceren. Studies hebben aangetoond dat natuurlijk licht, bij voorkeur daglicht, een positief effect heeft op stress en angst. (1)(2)

Over het algemeen worden gedimde en warme verlichting gezien als ontspannender en rustgevender dan verlichting met een sterke lichtstroom en hoge kleurtemperatuur. In onze oplossing gebruiken we Amber, bijvoorbeeld als oriëntatielicht 's nachts. Door licht weg te filteren, voornamelijk in het blauwe en groene deel van het spectrum, en in plaats daarvan een licht met veel rood over te houden, bevordert dit de biologische productie van melatonine in het lichaam, waardoor het lichaam wil slapen. Dit is om een natuurlijk dagritme te behouden en rust te creëren voor de patiënt.  

1) https://psycnet.apa.org/record/2008-12862-006 
2) https://psycnet.apa.org/record/2001-06276-003

1. Natuurlijk licht, bij voorkeur daglicht, heeft een positief effect op stress en angst.

2. Lage lichtniveaus bieden de patiënt de voorwaarden voor slaap en herstel zonder dat het licht storend is als hij of zij wakker is.

Een veilige en zekere werkplek  

Werken met mensen in een crisis kan uitdagend zijn. Voor zorgprofessionals is de zorgomgeving hun werkplek waar ze zich veilig en op hun gemak moeten kunnen voelen. Voor patiënten neemt de strijd met psychische aandoeningen verschillende vormen aan en soms kan dat tot een chaotische omgeving leiden voor alle betrokkenen.  

Alle armaturen zijn daarom in veiligheidsklassen ingedeeld, gemonteerd en zodanig ontworpen dat ze alleen voor hun oorspronkelijke doeleinde kunnen worden gebruikt: de ruimte verlichten. De verlichting kan worden afgestemd op verschillende tijdstippen van de dag en op verschillende elementen van de zorg, zoals onderzoek, het nemen van monsters of individuele gesprekken.