Operatiekamer

Verlichting voor gevoelige ingrepen

De operatiekamer is het hart van het ziekenhuis, waar verschillende disciplines met verschillende voorwaarden en eisen samenkomen. De ambitie is altijd om de ingrepen zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen om latere complicaties voor de patiënt tot een minimum te reduceren.

Een rustige omgeving 

In de operatiekamer is de aandacht volledig gericht op de enige persoon die zich misschien niet eens kan herinneren dat hij daar geweest is – de patiënt. De moderne operatiekamer is multifunctioneel en multidisciplinair en alle aanwezige gezondheidswerkers hebben er duidelijke taken. Niet alleen moet de kamer zijn vormgegeven met het oog op een eenvoudiger workflow en voor een klinische en antiseptische omgeving zorgen, er moet ook sprake zijn van een goedgekeurde en goed functionerende werkplek.

1. Lagere lichtniveaus bij de patiëntopname zorgen voor rust voor de patiënt.

De patiëntenintake moet rustige verlichting hebben omdat de situatie op zich al stressvol is voor degene die daar op een operatie ligt te wachten. Met een relatief laag niveau warm licht langs de wanden van de kamer creëren wij de voorwaarden dat de patiënt zich kalm voelt en tegelijkertijd is er voldoende licht zodat het verplegend personeel de operatie kan voorbereiden. 

Verschillende soorten ingrepen 

Hoewel veel chirurgische ingrepen routineoperaties zijn, worden er altijd even hoge eisen aan de technische apparatuur gesteld. De visuele capaciteit is essentieel voor zorgpersoneel om veilig ingrepen uit te kunnen voeren en nauwkeurige beoordelingen te maken. Dan is het van het grootste belang dat u op de technologie kunt vertrouwen.  

2. Bij open chirurgie wordt de kamer verlicht om kleuren en huidtinten op een natuurlijke manier te zien.

Chirurgische ingrepen worden uitgevoerd met verschillende technieken en vereisen verschillende instrumenten en instellingen. Voor open chirurgie zijn speciale armaturen met een verlichtingssterkte tot 100.000 lux vereist in het eigenlijke chirurgische gebied.

3. Bij kijkoperaties wordt gebruikgemaakt van groen licht achter het scherm, wit licht boven het gezicht van de patiënt en oranje licht als overgang tussen groen en wit licht. Dat creëert een goed contrast met schermen, zorgt voor een beter visueel comfort en vermindert het risico op metamerisme.

Voor kijkoperaties daarentegen is de hele operatiekamer ingericht op het creëren van een goede werkverlichting om de visuele taak van het personeel te vereenvoudigen. Met RGBW-oplossingen creëren we goed verlichte operatiekamers die zijn afgestemd op de moderne ziekenzorg. Verschillende momenten en situaties krijgen het licht dat het beste is voor de betreffende situatie via een eenvoudige en intuïtieve keuze op een scherm.