fagerhult_omfalt_hero.jpg

Omgevingslicht – de hemel binnen

We lopen inmiddels al bijna zeven miljoen jaar op deze aarde. We hebben elektrische verlichting voor iets meer dan 100 jaar gebruikt. Natuurlijk licht is onze referentie en dat is wat ons het meest beïnvloedt. Natuurlijk licht geeft ons een goed gevoel. Het maakt ons alerter en gelukkiger, en we presteren er beter door. Wij noemen het omgevingslicht, en het is vaak omgevingslicht die de basis vormt van de nieuw ontwikkelde lichtoplossingen van Fagerhult.

Zoals de hemel

Omgevingslicht werkt op dezelfde wijze als de hemel. Als we buiten zijn nemen we op dezelfde manier het licht op - van opzij en boven. De lucht reflecteert het licht uit alle richtingen. Veel licht is verdeeld over een groot oppervlak, en de pupil zet uit en neemt het licht op. Dit zijn de perfecte omstandigheden voor het netvlies om het licht te absorberen. Licht van grote oppervlakken betekent ook meer lichtopname - wat ons alerter maakt. Dat is omgevingslicht!

Omgevingslicht als een meetbaar begrip

Fagerhult ontwikkelt al lange tijd oplossingen met combinaties van direct en indirect licht. Indirect licht reflecteert door wanden en plafonds - net als de hemel.

We hebben ook verschillende onderzoeken uitgevoerd naar omgevingslicht. Deze tonen aan dat omgevingslicht van 100 cd/m² bijdraagt aan het creëren van werk- en schoolomgevingen waar mensen alerter zijn en zich ook beter voelen en beter presteren. Dit is waarom we nu omgevingslicht introduceren als een meetbaar begrip in onze lichtplanning.

Lees meer over de omgevingslicht onderzoeken

Reken op omgevingslicht

Om het lichtniveau in een ruimte te bepalen, kan de helderheid van het omgevingslicht worden berekend door de verticale gemiddelde luminanties op de vier wanden en de horizontale gemiddelde luminanties op het plafond en het berekende oppervlak (dwz het werkoppervlak of de vloer) bij elkaar op te tellen en te delen door zes.

Door het gebruik van meer omgevingslicht in de planning kunnen we ook meer gezonde lichtomgevingen creëren. Dit is de reden waarom we nieuwe oplossingen ontwikkelen die beter zijn aangepast aan mensen en die ook het energieverbruik verminderen.