Energie investeringsaftrek header.jpg

EIA 2022: Financieel voordeel voor investeringen in energie besparing en duurzame energie.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

Service van Fagerhult voor geïntegreerde sensoren in armaturen met Organic Response

Er is een duidelijke trend naar geïntegreerde sensoren in armaturen. Op verzoek kan Fagerhult de facturing zodanig opmaken dat op beide bedrijfsmiddelen (sensor en LED armatuur) voordeel behaald kan worden.

 

Maar... hoe zat het ook alweer?

Waarom energiebesparing en duurzame energie?

Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig.

De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken.

Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Let op: voor Belgie kunnen er andere regels gelden. Neem hiervoor contact op met onze Belgische collega's. 

Het voordeel van EIA

Met EIA kunt u 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor welke bedrijfsmiddelen kunt u EIA gebruiken?

EIA 2022.JPG

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen  aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. In de brochure Energielijst 2022 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA. De specifieke bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op Verlichten vindt u op pagina 27.

Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de brochure Energielijst 2021 informatie over de werking van de regeling. U kunt de Energielijst 2021 raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia. Op deze website vindt u ook de officiële publicatie, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag.

Hieronder de belangrijkste gegevens: 

VERLICHTEN
210502 [W] [GEWIJZIGD]
Besparingssysteem voor verlichting
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie,
en bestaande uit:
a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.
b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem. Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent.
Toelichting: Armaturen ( ≥L₉₀) met een geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor kunnen gemeld worden onder code 210506.

210506 [W] [GEWIJZIGD]
LED-verlichtingssysteem
Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen,
en bestaande uit: LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L₉₀B₅₀ of hoger. De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en dienen gemeten te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen. Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 500 per armatuur( ≥L₉₀).
Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek.
Toelichting: Armaturen ( ≥L₉₀) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden. Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensoren in een armatuur <L₉₀ kunnen in aanmerking komen onder code 210502. De kosten van deze sensoren moeten wel per stuk gespecificeerd kunnen worden. Podium- of theaterbelichting dient onder code 210508 gemeld te worden.

210508 [W] [GEWIJZIGD]
LED-belichtingssysteem
Bestemd voor: podium- of theaterbelichting,
en bestaande uit: spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.
Toelichting: Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking. LED-schermen of LED-displays komen niet in aanmerking.

Neem contact met ons op