Glare.jpg

Verblinding door ramen

Ernstige verblinding ontstaat als via een raam naar buiten wordt gekeken in de richting van de zon of als er direct zonlicht op een lichte ondergrond in het normale zichtveld valt. In dergelijke gevallen kan ook de verhoogde warmtestraling als onprettig worden ervaren Een vorm van zonwering is om die reden in de meeste gebouwen noodzakelijk.

Het weren van de zon is meestal meegenomen in het ontwerp van het gebouw, maar kan ook met behulp van uitwendige zonwerende maatregelen als zgn. zonwerend glas, dat de zonnestraling tegenhoudt of door luxaflex of gordijnen in het gebouw worden gerealiseerd.

Verblinding kan ook optreden als via een raam naar een bewolkte hemel wordt gekeken. Deze vorm van verblinding is normaal gesproken te verminderen door voor lichte vensterwanden te kiezen of door de vensterwanden extra te verlichten met aparte verlichting.

Voorbeelden van verblinding via een raam:

  • Verblinding door reflecties
  • Reflecties in het zichtobject of de directe omgeving ervan verminderen de zichtbaarheid vaak direct

Hoewel een armatuur of ander lichtend oppervlak niet direct verblindend hoeft te zijn, kan er verblinding optreden door spiegeling. Glanzende en spiegelende oppervlakken moeten om die reden worden voorkomen op plaatsen waar verblinding kan optreden. Dit geldt met name voor werkruimtes. Als toch gebruik moet worden gemaakt van glanzende oppervlakken, verdienen lichte vlakken de voorkeur boven donkere. Een voorbeeld hiervan zijn beeldschermen, waarin reflecties in negatieve beeldschermen (donkere achtergrond en lichte tekst) als meer storend worden ervaren dan reflecties in positieve beeldschermen (lichte achtergrond en donkere tekst).

Reflecties in spiegelende materialen of verblinding door reflecties kunnen vaak als volgt worden voorkomen:

  • Juiste plaatsing van de armaturen
  • Kiezen voor armaturen met een lage luminantie en effectieve afscherming
  • Kiezen voor matte wandbekleding
  • Kiezen voor grote armaturen.
  • Kiezen voor lichte plafonds en wanden