EN 12464-1

Ontwerpproces voor verlichtingssystemen

Een lichtplanning bestaat vaak uit veel werk om te voldoen aan de eisen die uit normen komen en om de wensen van de klant te vervullen. De nieuwe norm bevat een nieuw hoofdstuk dat advies geeft en beschrijft hoe deze eisen kunnen worden toegepast voor een lichtplanning. De volgende punten kunnen een leidraad zijn voor de werkstroom.