Lichtsturing in ziekenhuizen

Een ziekenhuis is een kleine samenleving op zich. Er zijn kantoren, patiëntenkamers, onderzoeksruimtes, gangen, operatiezalen en dergelijke. Voor alle kamers en ruimtes is ander licht nodig, in verschillende situaties en op verschillende tijdstippen van de dag. Patiënten en personeel stellen verschillende eisen aan het licht, wat het geheel bemoeilijkt. Afhankelijk van de functie van de ruimte of het gebied kunt u kiezen uit veel diverse mogelijkheden voor de lichtregeling.

Energiebesparing

Degene die voor het complex verantwoordelijk is, heeft een groot belang bij een goed functionerende en efficiënte verlichtingsoplossing. Het verminderen van het energieverbruik is een grote uitdaging voor het management van het ziekenhuis. Ongeveer 22% van de elektriciteit die in ziekenhuizen verbruikt wordt, gaat naar verlichting. Hoe ouder het complex. hoe groter dit aandeel is. Met lichtsturing kan het energieverbruik met 30% omlaag gaan, gerekend over een heel gebouw.

Als je denkt aan de totale energiebehoefte van een ziekenhuis dat 24/7 actief is, is het uit milieuoogpunt een grote verantwoordelijkheid om de verlichting en de bedrijvigheden te managen. Deze uitdaging wordt gemakkelijker met een moderne verlichtingsoplossing met een lager energiebehoefte, langere levensduur en lage onderhoudskosten. Maar afgezien van de eis aan energiezuinige verlichting moet men ook zorgen dat functionele, biologische en emotionele menselijke behoeften vervuld worden.

Verlichtingseisen

De functie is voor zowel patiënten als personeel een bepalende voorwaarde in een verlichtingsinstallatie. Precies zoals de patiënt licht nodig heeft om het herstel te bevorderen, heeft het personeel licht nodig dat aan verschillende eisen voldoet voor verschillende taken en werksituaties. In verschillende ruimtes zijn verschillende lichtoplossingen nodig voor de visuele taken en activiteiten die uitgevoerd worden. Vooral de wens aan voldoende licht is belangrijk. 

Keuze van stuursysteem

In bepaalde ruimtes kan worden gekozen uit verschillende e-Sense systemen zonder geavanceerde programmering terwijl voor andere ruimtes veel meer flexibiliteit nodig is. 

Met een DALI-regeling die ter plekke wordt geprogrammeerd, kan worden voldaan aan bijna alle wensen als het gaat om energiebesparing en flexibiliteit door verschillende scenario's in te stellen voor lichtniveau en kleurtemperatuur (Tunable White). Er worden verschillende soorten panelen gebruikt om de verschillende vooringestelde scenario's te kiezen in de verschillende ruimtes. 

Aanbevolen e-Sense-systeem

Verschillende verpleeg- en behandelruimtes: e-Sense Customised
Expeditie en kantoor: e-Sense Active
Trappenhuis: e-Sense Move