Fagerhult-subsidie-sport.jpg

Nieuwe subsidie voor verbetering van sportaccommodaties

Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 januari 2019 verruimd.

Overweegt u uw armaturen te vervangen met LED? Dan is deze maatregel zeer interessant voor u!

 

Vraag nu een advies aan

 

 

Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
  • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

De regeling subisideert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. 

In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS)

Tot 7 december 2018 17:00 uur is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de regeling Energiebesparing en Duurzame energieopwekking Sportaccommodaties (EDS) bij RVO.

Vanaf 2 januari 2019 kunt u voor deze activiteiten subsidie aanvragen via de regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. 35% van kosten voor maatregelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie worden vergoed (bijlage).

Subsidie aanvragen

Het online aanvraagformulier voor de subsidieregeling voor amateursportorganisaties vindt u op deze pagina vanaf 2 januari 2019. Gemeenten kunnen de Specifieke Uitkering Sport sinds 15 oktober 2018 aanvragen.

Bron: Rijksoverheid - Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen