1000 scholen

INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS IN DE GEMEENTEN GELDERMALSEN EN NEERIJNEN

Vanaf 1 januari 2015 worden schoolbesturen van het primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun scholen. Vooruitlopend daarop, besloten de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en scholenstichtingen Fluvium en CPOB met basisschool Eben Haëzer de samenwerking te zoeken met de markt. Voor deze partijen heeft het ‘1.000 SCHOLEN’ een business case opgesteld voor het integraal uitvoering geven aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van 18 basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen.

'1.000 SCHOLEN, gezonde en duurzame scholen' benadert, in nauwe samenwerking met gemeenten en het onderwijs, het vraagstuk integraal en vraaggestuurd. Alleen zo kunnen gezamenlijke belangen van alle stakeholders centraal worden gesteld. Vanaf het begin wordt aandacht besteed aan ieders wensen en belangen. Het consortium richt zich op de sociale, technische en financiële aspecten op korte én lange termijn. Speerpunten daarbij zijn een gezonde binnenlucht, energetische duurzaamheid, belevingsaspecten en innovatieve indelingen die beter aansluiten op de onderwijsmethodieken en het passend onderwijs.

Het consortium heeft deze integrale planvorming voor één van de basisscholen uitgewerkt in een maquette die de nieuwe 'lerende wereld' voor kinderen en leerkrachten sprekend uitbeeld.

Er is gekeken hoe de technische levensduur van bestaande gebouwen op een doelmatige, verantwoorde wijze verlengd kan worden. Verlaging van de huidige onderhoud- en exploitatie kosten is daarbij een speerpunt.