CLO – constant light output

De lichtstroom van de LED’s neemt tijdens gebruik over de levensduur af, net als bij andere lichtbronnen. Deze lichtafname verloopt min of meer lineair over de levensduur. Door middel van het programmeren van de driver is het mogelijk deze terugloop te compenseren. Dit wordt Constant Light Output of CLO genoemd.

Hierbij wordt de driver zo geprogrammeerd om aan het begin van de levensduur minder stroom te geven waardoor een aanmerkelijke energiebesparing optreedt. Gedurende de levensduur wordt de stroom iets verhoogd waardoor de lichtoutput gedurende de levensduur constant blijft.

Het grote voordeel van CLO zit hem in het feit dat de verlichtingsinstallatie bij in gebruik name niet overgedimensioneerd hoeft te worden om toch te kunnen garanderen dat we voldoen aan de diverse eisen en wensen aan het eind van de levensduur.

Door gebruik van CLO krijgt de gebruiker het juiste licht in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Verminderd energieverbruik bij aanvang levert een kleinere impact op het milieu op, daarnaast zijn ook de operationele kosten lager.