fagerhult_multihall.jpg

Verlichtingsoplossingen voor zaalsporten

Als voorbeeld nemen we een sportzaal met een speel- of activiteitenoppervlak van ca. 40 x 20 meter voor zaalvoetbal, handbal, zaalhockey, volleybal, basketbal en andere zaalsporten. Hier is het belangrijk om voldoende licht op het veld te hebben, ongeacht de sport. Voor wedstrijden en toernooien is 750 lux op de vloer vereist, en lagere lichtniveaus voor training of schoolgymnastiek. Er worden ook eisen gesteld aan verticale verlichtingssterktes om hoge ballen en je mede- en tegenspelers te kunnen zien. In een dergelijke hal is de plaats van de armaturen natuurlijk belangrijk om hinderlijke verblinding te voorkomen.

Een basketbalveld neemt een kleiner deel van de hal in beslag en er is vaak net zo veel show als sport te zien. Hier is licht nodig dat wat extra's biedt om de stemming rond de wedstrijd te verhogen. Het basketbalveld op zich moet veel lichter zijn dan het gebied erom heen. Sportverlichting wordt showverlichting die met maximale flexibiliteit gedimd en geregeld kan worden. 

Multihall

Een standaard oplossing voor grote hallen voor handbal, zaalhockey enz. 32 st. Excis LED middelbreedstralend met een lichtstroom van 20.000 lm.
Montagehoogte  7 m
Gemiddelde verlichting  530 lux

De oplossing voldoet aan de eisen voor gelijkmatigheid en verblindingsgraad volgens de sporthalnorm NEN-EN 12193:2007.

Tips!

De armaturen in een sporthal moeten robuust zijn en schokbestendig, met een duurzame afscherming.

Met behulp van aanwezigheidsdetectie schakelt de verlichting na een periode zonder activiteiten uit en is aanzienlijke energiebesparing mogelijk.

Het is gebruikelijk dat een sporthal kan worden verdeeld in verschillende secties met behulp van scheidingswanden, zodat gelijktijdig lessen kunnen plaatsvinden in kleinere ruimtes. Automatische verdeling van de verlichting met het gebruik van scheidingswanden is mogelijk met een lichtsturingssysteem.

Controleer de (eventuele) verticale verlichting op het sportveld, zodat het niveau voldoende is om ballen en gezichten op een goede manier te zien.

Armaturen moet een uitstekend gesloten zijn om verblinding te voorkomen als leerlingen regelmatig naar het plafond kijken.

Producten

Ijshockey is een van de snelste teamsporten en er is heel veel licht voor nodig, zowel voor spelers, scheidsrechters als publiek. Het is belangrijk dat je het spel goed kan volgen. In de lagere klassen wordt vaak gerekend met 600 lux op het ijs. Bij Tv-opnames in de hogere klassen is dat ten minste 1000 lux en soms zelfs meer. Bovendien wil je het licht kunnen regelen afhankelijk van wat er gebeurt. Bij de line-up wordt vaak gewerkt met lagere lichtniveaus en een vorm van spotlights die de spelers volgen, net als in de pauze. Het is belangrijk dat de regeling de wedstrijd volgt. 

Oplossing voor 600 lux

De oplossing voldoet aan de eisen voor gelijkmatigheid en verblindingsgraad volgens de sporthalnorm NEN-EN 12193:2007

Hockeyhall

136 st InduLED middelbreedstralend 12.000 lm.
Montagehoogte 7 m.
Gemiddelde verlichting 600 lx op het ijs.

 

Oplossing voor 1000 lux

De oplossing voldoet aan de richtlijnen van de Zweedse Ijshockeybond voor de hogere divisies.

Hockeyhall

249 st InduLED middelbreedstralend 12.000 lm.
Montagehoogte 11 m.
Gemiddelde verlichting 1014 lx op het ijs.

Producten

Tennishallen hebben een wat andere vorm en andere eisen aan verlichting dan gewone sportzalen. Een gebruikelijke eis is 500 lux op het speelvlak met extra licht voor een oppervlak van 2 meter buiten de zijlijnen en 3 meter achter de baselijnen.

Om verblinding tijdens serveren en smashen te voorkomen, worden de armaturen langs de zijkanten van het veld aangebracht.

Tennis stelt hoge eisen aan het verticale licht. De verticale verlichting is belangrijk omdat je de bal op verschillende hoogten moet kunnen zien, ook als de blik omhoog gericht wordt. Je moet goed kunnen inschatten waar de bal komt om snel te reageren. 

Ljusberäkning Tennisshall

20 st Excis LED Asymmetrisch 20.000 lm
Montagehoogte 7 m (de armaturen zijn 15° richting het midden gekanteld)
Gemiddelde verlichting 501 lx op het speelveld inclusief het omgevende oppervlak.

De oplossing voldoet aan de eisen voor gelijkmatigheid en verblindingsgraad volgens de sporthalnorm SS-EN 12193:2007 

Producten

Een squashhal is net even anders dan andere hallen, omdat ook de wanden speeloppervlak zijn waarop de bal kan kaatsen. Daarom is het belangrijk om bij de calculatie kritisch te kijken naar de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid op de wanden. De armaturen moeten ten minste één meter van de zijwanden vandaan geplaatst zijn om verblinding te voorkomen.

De verticale verlichting is belangrijk omdat je de bal op verschillende hoogten moet kunnen zien en moet kunnen inschatten waar de bal komt om snel te reageren.

Squashhall

8 st Excis LED breedstralend 12.000 lm
Montagehoogte 5,6 m.
Gemiddelde verlichting 760 lux op het speelvlak, 506 lux op de voorwand, 470 lux op de zijwanden en 420 lux op de achterwand.

De oplossing voldoet aan de eisen aan gelijkmatigheid en verblindingsgraad volgens de sporthalnorm NEN-EN 12193:2007.

Producten

Regeling van de sportzaal

Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten zalen en ook de bouwwijze varieert. In sportzalen is het goed om lichtregeling al in het planningsstadium mee te nemen. In dat geval is een DALI-regeling de vanzelfsprekende keuze.

Soms is er in het midden een vouwwand aanwezig om de zaal voor de schoolgymnastiek in twee velden te verdelen. Of de sporthal is twee keer zo groot en heeft een vouwwand in het midden om twee velden van volledige grootte te creëren. 

Bij een aantal hallen is het zelfs mogelijk het oppervlak in een aantal kleinere delen te verdelen en dat moet vanzelfsprekend in de planningsfase van de regeling meegenomen worden. Bij het aanbrengen van een scheiding met een vouwwand moet bijvoorbeeld ook de aanwezigheidsdetectie in de ruimte worden opgedeeld.

Lees meer over NEN-EN 12193:2007