DALI-router – flexibele regeling voor de grote installatie

Het nieuwe routersysteem voor DALI maakt gebruik van Ethernet-communicatie om DALI-netwerken eenvoudig op elkaar aan te sluiten. Met de modules wordt een compleet systeem gerealiseerd, van afzonderlijke kantoorruimtes tot grote kantoorgebouwen. De basisfuncties zijn zonder programmeren beschikbaar en klaar voor gebruik.

Geavanceerde functies zijn mogelijk met het op Windows gebaseerde programma Designer. Elke individuele router kan twee DALI-lussen hanteren met elk maximaal 64 stuureenheden en belastinginterfaces. Het systeem kan worden geprogrammeerd voor energiebesparende functies als aanwezigheidsdetectie en constant licht. Verdere automatisering is te realiseren met geplande gebeurtenissen. Het OPC-serverprogramma activeert interfaces naar het gebouw beheersysteem.

Uitmuntende betrouwbaarheid

Alle gegevens worden in het systeem zelf bewaard om de behoefte aan PC-sturing bij dagelijks gebruik weg te nemen. Het wegnemen van een centrale besturing garandeert dat geen enkel individueel product een storing in het systeem kan veroorzaken. Er kan zo nodig voor diagnosticering een PC op het systeem worden aangesloten.

Voordelen

 • Er is geen PC nodig voor dagelijks gebruik.
 • Volledige flexibiliteit.
 • Standaardprotocollen.
 • Eenvoudige systeemlay-out.

Systeemgrondslagen

De router is de centrale eenheid in het systeem. Met de router kan eenvoudig een groot aantal DALI- en DigiDim-producten (“units”) worden aangesloten. De DigiDim-systemen worden geprogrammeerd met het programma Designer van Helvar. Dit wordt gebruikt op een lokale of op afstand bestuurde computer op basis van Windows. Na het programmeren kan de computer worden losgekoppeld omdat deze bij een normaal dagelijks gebruik van het systeem niet nodig is. De computer kan ook worden gebruikt om de systeemstatus te controleren en te rapporteren. Alle gegevens worden opgeslagen in het flashgeheugen in de DigiDim-routers, hetgeen inhoudt dat er geen zware databases nodig zijn en dat het systeem als back-up op een PC kan worden opgeslagen.

Netwerk met meerdere routers

Er kan een groot aantal routers gekoppeld worden in een netwerk met standaardaansluitingen voor Ethernet. Dat betekent dat ze gebruikt kunnen worden voor programmeren en controleren. De omvang van het systeem wordt gedefinieerd als een werkgroep. Een werkgroep is een verzameling routers die worden aangesloten via een Ethernet-verbinding.

Voordelen

 • Adresseerbaarheid. Mogelijkheid om verschillende armaturen/HF-voorschakelapparatuur in hetzelfde systeem individueel te kunnen sturen. Max. 64 adressen/systeem.
 • Verlichtingscènes en groepering. Mogelijkheid om verschillende lichtscènes te programmeren. In elk systeem kunnen tot 16 armatuurgroepen en 16 verschillende lichtscènes worden geprogrammeerd.
 • (De)activeren van armaturen met behulp van een digitaal commando.
 • De stuurgeleiders voor de digitale signalen hebben geen polen, waardoor de kans op onjuist aansluiten wordt verkleind.
 • Het digitale stuursignaal is ongevoelig voor storingen via andere geleiders. stuur-geleiders kunnen samen met de netspanningskabel worden gelegd, zonder kans op storingen (let op dat stuurgeleiders ook van het krachtstroomtype moeten zijn).
 • Tweezijdige communicatie via stuurgeleiders is mogelijk. De status- en evt. storingsindicatie van systeemcomponenten kan worden opgevraagd met evt. aangesloten software.
 • Het stuursignaal wordt op dezelfde manier naar alle armaturen verstuurd, ongeacht de lengte van de stuurgeleiders.
 • De digitale techniek maakt ook computerbesturing van het systeem mogelijk.
 • DALI kan ook worden geïntegreerd met BMS-systemen (systemen voor gebouwbeheer, zoals KNX).
 • Samengestelde DALI-systemen kunnen tegenwoordig gecontroleerd worden via in een Ethernet-netwerk aangesloten routers.

Let op

 • Na installatie moet het systeem worden geprogrammeerd. Dat kan via de wandpanelen, afstandsbediening of de software in de computer. Voor grotere installaties verdient het gebruik van software de voorkeur.
 • DALI vraagt stroom voor de voeding van het stuurcircuit. Dit mag maximaal 250 mA zijn, wat kan worden verkregen door aansluiting van een externe DALI-stroombron, een zgn. “power supply”. Een te hoge spanning in het circuit leidt tot onderbreking van de communicatie en mogelijke beschadiging van componenten. Daarom moet een DALI-systeem juist worden gepland en goed vormgegeven worden.
 • De maximale kabellengte van het stuurcircuit is 300 m.
 • De eigenschappen van eenheden van verschillende fabrikanten wijken enigszins van elkaar af.