Onze kijk op Human Centric Lighting

Ons hele bedrijf is gebaseerd op het idee om de best mogelijke verlichtingsproducten te leveren die leven en werken eenvoudiger maken.

Onze oprichter Bertil Svenssons dacht aan licht als een hulpmiddel voor de mens in zijn dagelijkse omgeving. Hij begon zijn carrière als elektricien en ondernemer toen hij met kerst een lamp voor zijn moeder uitvond waarmee zij haar handwerk ook tijdens de donkere wintermaanden goed kon zien. ‘Het juiste licht op de juiste plaats’, was Bertils motto en hij was erop gebrand om licht in het voordeel van mensen te laten werken.

Tegenwoordig hebben we zijn motto aangevuld: ‘Het juiste licht op de juiste plaat - op de juiste tijd’. Wij weten dat het aanpassen van lichtniveaus en kleurtemperatuur aan het dagritme en het daglicht buiten een groot verschil maakt voor het welzijn van mensen die een groot gedeelte van hun werkdag binnen moeten zijn.

Omgevingslicht

Wanneer we buiten zijn, absorberen we het licht vanaf de horizon en hoger, waarbij de hemel het licht van alle kanten weerkaatst. Hierdoor wordt er veel licht verdeeld over een groot oppervlak. Dit zijn prima omstandigheden voor ons netvlies om het licht op te nemen. Fagerhult werkt al lang aan het ontwikkelen van oplossingen waarbij, net als bij daglicht, direct en indirect licht gecombineerd worden. De aanwezigheid van indirect licht, gereflecteerd via wanden en plafonds, zorgt ervoor dat we ons fitter voelen. Door een groot aandeel omgevingslicht in de lichtplanning op te nemen, creëren we gezondere leef- en werkomgevingen.

Visueel comfort

Omdat we bij het ontwikkelen van verlichtingsoplossingen altijd de mens centraal stellen, zullen we nooit concessies doen aan het visuele comfort van onze armaturen. Het doel is om met onze armaturen een visueel aangename omgeving te creëren. Dit doen we door verblinding door de lichtbronnen te minimaliseren of, beter nog, helemaal te voorkomen. Verblinding is het onbehagen dat ontstaat wanneer we blootgesteld worden aan licht met een niveau dat hoger is dan onze ogen aankunnen. Ons uitgangspunt is dat het armatuur door mensen in de omgeving als comfortabel wordt ervaren. De intensiteit van het licht stelt zeer hoge eisen aan distributie en afscherming. Oudere mensen zijn veel gevoeliger voor verblinding, daarom is het belangrijk om lichtcomfort serieus te nemen en kennis te hebben van de omgeving die verlicht moet worden.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, bedenken wij nieuwe verlichtingsoplossingen. Dit doen we altijd met mens en milieu als uitgangspunt. Voor onze productontwikkeling maken we gebruik van gevestigde kennis en goed gedocumenteerde research.