Design

Optilumes hela formgivning är inriktad på stringens och precision i möten mellan ytor och material där bländskyddet är en bärande del i designspråket. 

Spåret i armaturen ger en uppfattning om två skilda kroppar som förstärker litenheten och definierar det minimalistiska uttrycket. Det lilla formatet är så nära det tekniskt möjliga vi kan komma och fortfarande skapa ett väldefinierat direkt/indirekt arbetsljus.

Den strängpressade aluminiumprofilen skapar en exakthet i uttrycket som förstärks av de olika färgsättningarna i traditionellt vitt, spännande svart eller avantgardistiskt champagne. Tre olika längder ger möjlighet att planera ljusmiljön utifrån möblering och förutsättningarna i rummet.

Läs mer om Optilume

Ljus med omtanke

Med sitt Beta Opti-bländskydd levererar Optilume en så kallad batwing-formad ljusfördelning som ger förutsättningar till en bra ljusplanering med ett jämt, kontrastrikt ljus på arbetsytan. Vi har också lagt stor omsorg på uppljuset som med sin tekniska film sprider ljuset långt ut i taket för att undvika alltför luminanta fläckar rakt över armaturen.

3000 eller 4000 K och olika flöden ger förutsättningar till en anpassad ljusplanering med hänsyn till  att vi alla har olika preferensramar. Ett högre flöde kan ibland vara svaret för äldre människor som helt enkel behöver mer ljus än yngre personer för vilken standarden är utformad. Även om du väljer ett högre flöde klarar Beta Opti standardens luminanskrav med råge.

Läs mer om Beta Opti

Utvecklad med tanke på miljön

Liksom alltid ser vi långt fram när vi utvecklar nya produkter, de ska ju trots allt producera ljus under lång tid. Vi väljer material och ingående komponenter med omsorg och vi ser till tillverkningsmetoder och transportvolymer. 

Optilume bär Fagerhults svenska DNA hela vägen ut i gavlarna. Från den svenska designen, över en miljömässigt hållbar produktion i vår svenska fabrik med en materialminimerad konstruktionslösning som ger miljövinster även i transporten.

Hög effektivitet är en självklarhet och CLO (Constant Light Output) innebär att anläggningen aldrig  behöver överdimensioneras med tanke på framtida ljusnedgång. Den ljusnivå som planeras gäller hela produktens livstid.

Läs mer om CLO