fagerhult_tennis.jpg

Valonohjaus ja energian säästäminen urheiluhalleissa

Valaistuksen ohjaus on hyvä ottaa mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. DALI-järjestelmä on urheiluhalleihin yleensä paras ja usein myös ainoa varteenotettava vaihtoehto. Järjestelmä mahdollistaa jokaisen valaisimen ohjaamisen erikseen sekä erilaisten valaistustilanteiden ohjelmoinnin valmiiksi etukäteen.

Erilaisia valaistustilanteita

Nykyaikaisissa urheilutiloissa on oltava järjestelmä, johon voidaan ohjelmoida erilaisia valaistustilanteita erilaisia urheilutapahtumia varten. Liikunnan ja urheilun lisäksi halleissa voidaan järjestää myös muunlaisiin tilaisuuksia, kuten messuja ja konsertteja.

Jos urheiluhallissa on enintään 60 valaisinta, sinne voidaan valita yksinkertainen reititin, joka pystyy ohjaamaan 64 osoitetta. Järjestelmään voidaan lisäksi ohjelmoida energiansäästötoimintoja, kuten läsnäolotunnistus ja vakiovalo-ohjaus. Ohjelmointi perustuu käyttäjien ja järjestelmän asentajan/suunnittelijan väliseen yhteistyöhön.

Läsnäolotunnistus

Tavallisesti valot sytytetään ja sammutetaan ovien vieressä olevilla painikkeilla. Säästösyistä valojen on sammuttava myös automaattisesti. Läsnäolotunnistimet voidaan asentaa halutulle alueelle, jolloin valojen sammumista voidaan viivyttää tarpeen mukaan. Tunnistimien avulla voidaan myös estää valojen syttyminen ja näin rajoittaa tilan käyttöä.

Avattavat väliseinät

Koulujen liikuntasaleissa on usein tilanjakajana avattava väliseinä. Tämä edellyttää, että tilassa on käytössä DALI-reititinjärjestelmä, jossa on kaksi aliverkkoa. Kun väliseinä on kiinni, valonohjauksen ja läsnäolotunnistimien on toimittava itsenäisesti. Joissakin halleissa tila voidaan jakaa vielä pienempiin osiin. Tämäkin on syytä ottaa huomioon valaistusta suunniteltaessa.

Ryhmäjako avattavien väliseinien mukaan

Valaisimet asennetaan urheiluhalleihin yleensä tilan pituussuuntaa myötäillen. Erilaisiin ryhmiin jako tehdään luontevimmin niin, että valaisimet ryhmitellään tilassa poikittaissuunnassa.