fagerhult_industry_warehouse.jpg

Varastot

Varastot ja logistiikkakeskukset saattavat olla erittäin laajoja. Jotta pinta-ala voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, tilat ovat usein myös korkeita. Varastoista tulee ensimmäisenä mieleen pitkät hyllyrivistöt, mutta niihin tarvitaan myös pysäköinti-, pakkaus- ja lastausalueita. Valaistusratkaisut on mukautettava tilan korkeuteen ja käyttötarkoitukseen.

Tälle varastokäytävälle on asennettu valonjaoltaan keskileveät, 12 000 lm InduLED-valaisimet. Ne on sijoitettu lähemmäs toisiaan kuin vaihtoehtoiset Hero-valaisimet, ja luovat siksi tasaisempaa valoa pystypinnoille.

 

Tässä kuvassa samalle varastokäytävälle on asennettu valonjaoltaan keskileveät, 12 000 lm Hero-valaisimet. Niitä tarvitaan vähemmän ja niiden asennusväli on pitempi. Näin tosin menetetään hiukan valaistuksen tasaisuutta pystypinnoilla.

Tuotteet

Pakkausalue voi olla automatisoitu tai manuaalinen. Paikalla on aina henkilökuntaa varmistamassa, että tuotteet päätyvät oikeisiin pakkauksiin ja oikeille lavoille. Hyvä valaistus helpottaa tarkastusta ja vähentää virheitä. Minimivalaistusvaatimus on 300 lx, mutta manuaalisella pakkaustasolla sen tulisi olla 500 lx.

Tässä käytetään leveällä valonjaolla varustettuja, 12 000 lm Hero-valaisimia. Ne tarjoavat korkealta hyvää valoa, joka on energiatehokasta ja hyvin häikäisysuojattua.

Aluetta käytetään intensiivisesti päiväsaikaan ja satunnaisemmin toimitusten ulkopuolella. Yksinkertainen ohjausjärjestelmä voi himmentää valaistuksen silloin, kun tila ei ole käytössä, tarjoten valaistusta aina tarpeen mukaan. Tuotteita ja asiakirjoja on voitava käsitellä kellonajasta riippumatta. Valaistusvaatimuksena on 300 lx.

Tässä on käytetty leveällä valonjaolla varustettuja, 12 000 lm InduLED-valaisimia, joiden pitkittäisprisma vähentää häikäisyä ja luo miellyttävää valaistusta.

Tuotteet

Ota huomioon

Valaistuksen suunnittelu suurissa tiloissa

Mitä korkeampia varastohyllyt ovat, sitä enemmän tarvitaan valoa valaisemaan myös hyllyjen alaosat. Standardin EN 12646-1 mukaan jatkuvasti käytössä olevissa tiloissa, joissa yksityiskohtiin ei tarvitse kiinnittää paljon huomiota, tarvitaan 200 lx valaistusvoimakkuus. Miehitetyillä käytävillä tarvitaan vähintään 150 lx lattian tasolla. Jos käytävä ei ole jatkuvassa käytössä, lattian tasolla riittää 100 lx. Pystypintojen valaistuksen osalta alhaisin valaistusvoimakkuus on 50 lx. Tosin sielläkin olisi hyvä pyrkiä ainakin puoleen horisontaalisen tason valaistusvoimakkuudesta.

Valaistuksen suunnittelu pienissä tiloissa

Yleensä varastot suunnitellaan suurina tiloina, mutta ne sisältävät usein myös työpisteitä, joiden ääressä työskennellään tietokoneella, pakataan tuotteita tai käsitellään rahtikirjoja. Hyvä valaistus auttaa työntekijöitä suoriutumaan tehtävistään paremmin. Jatkuvassa käytössä olevaan työpisteeseen tarvitaan 500 lx valaistusvoimakkuus työskentelytasolle.

Valonohjaus ja energian säästäminen

Varaston ja sen toimintojen arvioinnissa on otettava huomioon tilan tosiasiallinen toimivuus ja käyttötarkoitus. Ehkä koko varaston ei tarvitse olla kaiken aikaa valaistuna? Valonohjauksen käyttö yleistyy jatkuvasti erityisesti varastojen käytävillä ja lastausalueilla. Valot himmennetään silloin, kun tilat ovat tyhjillään, ja liikehavainto nostaa valaistuksen jälleen täydelle teholle.