Ohjeita teollisuustilojen valaistukseen

Teollisuusympäristöissä valaisimien valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Suuret asennuskorkeudet edellyttävät voimakkaita valovirtoja, ja myös hankaloittavat asennusta ja kunnossapitoa, varsinkin jos liiketoiminta jatkuu samalla keskeytyksettä. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat lämpö, kylmyys ja aggressiiviset kemikaalit. Fagerhultin nykyaikaiset valaistusratkaisut voi käyttöönoton jälkeen unohtaa hyvillä mielin, aina seuraavaan valaisimen vaihtoon saakka.

Industri

Teollisuus

Hyvä ja häikäisemätön valaistus on yksi tärkeä tekijä häiriöttömän tuotannon turvaamiseksi.

Lue ohjeita teollisuustilojen valaistuksesta  

 

Varasto

Varastot ja logistiikkakeskukset saattavat olla erittäin laajoja. Jotta pinta-ala voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, tilat ovat usein myös korkeita.

Lue ohjeita varastotilojen valaistuksesta