fagerhult_omfalt_hero.jpg

Ympäröivä valo

Ihminen on asuttanut maapalloa lähes kaksi miljoonaa vuotta. Sähkövalo on ollut käytössämme hiukan yli 100 vuotta. Luonnonvalo vaikuttaa meihin eniten. Se saa meidät voimaan hyvin ja tekee meistä virkeämpiä ja tyytyväisempiä. Me kutsumme tätä valoa ympäröiväksi valoksi. Monet Fagerhultin kehittämistä valaistusratkaisuista perustuvat juuri tähän ympäröivään valoon, joka valaisee tilan epäsuorasti seinä- ja kattopintojen kautta.

Taivaan kaltainen

Ympäröivä valo mukailee luonnonvaloa. Kun liikumme ulkona, kohtaamme valon samalla tavalla, viistosti ylhäältä päin ja horisontista. Taivas heijastaa valoa kaikkiin suuntiin, jolloin sitä leviää hyvin laajalle alueelle.  Samalla pupilli laajenee ja päästää valoa silmään. Näin verkkokalvo pystyy hyödyntämään valon optimaalisesti. Laajoilta pinnoilta tulee siis runsaasti valoa, joka saa meidät voimaan hyvin. Se on ympäröivää valoa!

Ympäröivä valo mitattavana käsitteenä

Fagerhult on kehittänyt jo pitkään erilaisia valaistusratkaisuja, joissa yhdistyy suora ja epäsuora valo. Epäsuora valo heijastetaan seinä- ja kattopinnoille, kuten se luonnossa heijastuu taivaalle.

Olemme tehneet useita tutkimuksia ympäröivästä valosta. Ne osoittavat, että 100 cd/m2:n ympäröivä valo riittää edistämään ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä toimistoissa ja oppilaitoksissa.  Siksi tuomme nyt ympäröivän valon mitattavana käsitteenä myös valaistussuunnitteluun.

 Lue lisää ympäröivää valoa käsittelevästä tutkimuksesta.

Ympäröivän valon voimakkuuden laskeminen

Ympäröivän valon määrä voidaan laskea tilan valoisuuden määrittämistä varaten. Silloin lasketaan yhteen kaikkien neljän seinän pystysuorien pintojen valaistusvoimakkuuksien sekä katon ja vaakasuorien pintojen (työskentelypinta tai lattia) keskiarvot ja summa jaetaan kuudella.

Kun ympäröivän valon osuus lisätään valaistussuunnitelmaan, on mahdollista luoda terveellisempiä valaistusympäristöjä. Siksi Fagerhult kehittää jatkuvasti uusia valaistusratkaisuja, jotka saavat ihmiset voimaan paremmin ja vähentävät samalla valaistukseen kuluvan energian määrää.