Monitoimihallit

Liikunta ja hyvinvointi uudessa valossa

Nykyaikaiset sisäliikunta- ja urheilutilat sijaitsevat usein koulujen yhteydessä. Liikuntasalien tehokas käyttö on erittäin tärkeää, ja usein ne ovatkin päivällä koululaisten ja iltaisin kerhojen tai seurojen käytössä. 

Kiinteistön optimointi koskee myös valaistusta. Valaisimet eivät saa häikäistä ja niiden on oltava energiatehokkaita, ja lisäksi niiden on oltava sijaintinsa vuoksi myös helposti huollettaviaValaisinten ja niiden häikäisysuojusten on oltava vankkarakenteisia, kestettävä kolhuja ja iskuja. Myös valaistuksen säätäminen ja ohjaaminen on hallissa tärkeää. Tila on esimerkiksi jaettava kahdelle eri liikuntaryhmille, joista toinen tarvitsee tanssiharjoituksiin sopivan valaistuksen ja toinen pelaa lentopalloa. Suuriin tiloihin, joita käytetään epäsäännöllisen säännöllisesti, kannattaa valita myös energiaa säästävä päivänvalo- ja läsnäolo-ohjaus.

 

Opas monitoimihalleihin 

Liikuntahallit voivat olla kooltaan, muodoltaan ja rakenteeltaan hyvin monenlaisia. Jotkin hallit voidaan koosta riippumatta jakaa opetusta ja liikuntaa varten kahteen tai useampaan osaan. Tämä on tärkeä seikka, joka on otettava huomioon, kun valaistuksen sijoittelua ja ohjausta suunnitellaan. Jos tilan voi jakaa pienempiin alueisiin, se tarvitsee oman valonohjauksen ja läsnäolotunnistuksen.

Mikäli hallissa pelataan eri pelisuuntiin, esimerkiksi käsipalloa pituussuuntaan ja sulkapalloa poikittain, tilaan saatetaan tarvita kaksi valaistusjärjestelmää, jotta valaistus toimii oikein ja häikäisemättä kaikissa lajeissa ja katsesuunnissa.

Yleinen kilpailuissa ja otteluissa tarvittava valonvoimakkuus on 750 luksia lattiatasossa; harjoituksissa ja koululiikunnassa riittää pienempi voimakkuus. Myös pystysuoran valon voimakkuus on tärkeää, jotta pelaajat näkevät korkeat pallot ja muut pelaajat hyvin.

Urheiluhallistandardi 

Myös urheilutilojen valaistusta säädellään standardilla. Standardi SFS-EN 12193:2018, Light and lighting - Sports lighting, määrittää vaatimukset eri urheilulajeissa tarvittavalle valaistukselle. Sen eri luokat sisältävät valaistusvaatimukset koululiikunnalle, harjoituksille ja eritasoisille kilpailuille. Fagerhultin ratkaisut suunnitellaan täyttämään standardin tasaisuus- ja häikäisynsuojavaatimukset sekä ruotsalaisen SKL:n luokan 2 (Måttboken) vaatimukset harjoitus- ja kilpailuvalaistuksesta alemmissa sarjoissa.

Valonohjaus monitoimihalleissa

Monitoimihallien ja niiden erilaisten käyttötilanteiden valaistukseen on kaksi hyvää valonohjausjärjestelmää. e-Sense Move Highbay ohjaa langattomasti yhtä tai useaa, toisiinsa yhteydessä olevaa valaisinta, ja se sopii korkeisiin tiloihin, joissa tunnistusalueet ovat suuria. Järjestelmän avulla halli on helppo jakaa tehokkaasti useaan osaan.

e-Sense Customised Stand-alone -järjestelmän keskenään kommunikoivat läsnäolosensorit sytyttävät ja sammuttavat valaisimet optimaalisesti, ja hallin valaistusta ohjataan muuten fyysisten käyttöpainikkeiden avulla


 

Tuote-ehdotukset


Valonohjausjärjestelmän valinta

e-Sense Move Highbay ja e-Sense Customised Stand-alone on kehitetty korkeisiin tiloihin, joissa tunnistusalueet ovat suuria.