Käytävät & avoimet alueet

Siirtymiseen ja liikkumiseen tarkoitetut tilat

Käytävät eivät ole vain kohtaamisalueita; ne voivat myös olla luonteenomainen koko koulun yhdistävä väylä. Hyvä kohtaamisalue helpottaa siirtymisiä ja ihmisten liikkumista ja antaa kiinteistölle selkeää rakenteellisuutta. Näillä alueilla valaistuksella voi vaikuttaa paljon eri toimintojen selkeyteen.

Käytävistä on moneksi: ne voivat toimia avoimina kohtaamisalueina, kokoontumispaikkoina tai perinteisemmin vaikkapa tiloina, joissa on kaappeja ja ilmoitustauluja. Seuraavassa kuvataan, miten eri käytöissä olevat tilat valaistaan tehokkaasti.

 

Avoimet kohtaamisalueet  

Jos avointa aluetta halutaan käyttää tehokkaasti – esimerkiksi kokoontumisiin – valaistukselta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Upotettavat valaisimet tuottavat miellyttävää häikäisemätöntä valoa, ja niihin kannattaa yhdistää vaihtelua ja tilan hahmottamista lisääviä ripustettavia valaisimia. Seinille sijoitettavat wallwasher-valaisimet lisäävät käytävään ympäröivää valoa. Yleisten tilojen ja oppilaiden ja koulun henkilökunnan yhteistilojen valonvoimakkuudeksi suosittelemme 200 luksia.

Perinteiset käytävät

Kapeilla alueilla, esimerkiksi käytävillä, on tärkeää, ettei valo häikäise alueen käyttäjää tai leviä viereisiin tiloihin. Riviin sijoitetut upotettavat valaisimet ohjaavat kulkusuuntaa ja auttavat pitämään valaistusvoimakkuuden sopivana. Suosittelemme perinteisten käytävien valaistusvoimakkuudeksi 100–200 luksia. Myös kaappien ja ilmoitustaulujen vaatima vertikaalisen valon tarve on huomioitava.

Valonohjaus käytävissä ja avoimilla alueilla

Tämäntyyppisille alueille suosittelemme Organic Response -valonohjausjärjestelmää. Jokaisessa valaisimessa on sensori, joka tunnistaa läsnäolon ja poissaolon ja kommunikoi toisten sensoreiden kanssa langattomasti. Järjestelmä tarjoaa turvallisuuden kannalta optimaalisen ratkaisun.


 

Tuote-ehdotukset


Valonohjausjärjestelmän valinta

Organic Response on työpaikoille ja oppimisympäristöihin kehitetty langaton plug-and-play-järjestelmä valonohjaukseen.