Mitä HCL tarkoittaa?

Human Centric Lighting (HCL), eli ihmiskeskeinen valaistus, on kokonaisvaltainen tapa tarkastella, miten valo vaikuttaa ihmiseen. Ihminen tarvitsee valoa nähdäkseen, mutta myös siksi, että biologinen kellomme (vuorokausirytmi) ja fysiologiset toimintomme toimisivat normaalilla tavalla. Valo vaikuttaa moniin hyvinvointimme osa-alueisiin; kaikkeen mielialasta uneen, tuottavuuteen ja visuaalisen havainnointiin.

Ihminen tarvitsee valoa nähdäkseen, mutta myös siksi, että biologinen kellomme ja fysiologiset toimintomme toimisivat normaalilla tavalla. Valo vaikuttaa moniin hyvinvointimme osa-alueisiin; kaikkeen mielialasta uneen, tuottavuuteen ja visuaalisen havainnointiin. Valo ohjaa luonnollista vuorokausirytmiämme. Kun valotasoja tai vuorokausirytmiä häiritään, esimerkiksi yöllä työskentelelyllä tai eri aikavyöhykkeillä matkustamisella, sisäänrakennettu vuorokausirytmimme ei seuraa muutosta ja keho voi reagoida tähän esim. uni- tai stressihäiriöllä.

HCL-tutkimus keskittyy pääasiassa julkisiin ympäristöihin, kuten kouluun, terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon. Erityisesti vanhustenhoidossa on saavutettu myönteisiä tuloksia eri maiden valotutkimuksissa. Muista valaistusratkaisuista työpaikoilla, kuten toimistoissa ja teollisuudessa, tarvitaan vielä lisää tieteellistä pohjaa selkeiden yhteyksien ja todisteiden näkemiseksi.