LED_life.jpg

Led-valaisimien elinikä

Led-valaisimien elinikä ilmoitetaan uusimpien kansainvälisten standardien mukaan kahdella arvolla, joista toinen on led-moduulin elinikä ja toinen led-liitäntälaitteen elinikä. Kun valaisimien elinikää määritellään, molemmat arvot on otettava huomioon.

Mitkä tekijät vaikuttavat led-valaisimen elinikään?

Odotettavissa olevaan käyttöikään vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

  • Ledin valinta (valmiste ja tyyppi)
  • Ledin kuormitus (kuinka suurella virralla sitä käytetään)
  • Valaisimen rakenne (ledin tai led-moduulin lämpötila)
  • Liitäntälaitteen valinta
  • Tuotteen asennusympäristö
  • Rakenteen muut materiaalit

Led-moduulien elinikä

Kun led-moduulien elinikä ilmoitetaan, käytetään merkintää L70, L80 tai L90. L-arvo kuvaa valovirran määrää prosentteina, verrattuna uuden valaisimen valovirtaan ilmoitetun ajan kuluttua. L-arvon kanssa ilmoitetaan myös B- tai C-arvo. B-arvo kuvaa ilmoitetun L-arvon tarkkuutta eli vaihtelua. Useimpien tuotteiden B-arvo on B50, mikä tarkoittaa, että ilmoitettu valovirta-arvo L tarkoittaa keskiarvolukemaa. B-arvo ei sisällä moduulien täydellistä vikaantumista.

Esimerkki: L80B50 70 000 h tarkoittaa, että 70 000 tunnin kuluttua 50 %:ssa valaisimista valovirran määrä on ≥ 80 % uuden tuotteen valovirrasta.

C-arvo tarkoittaa "catastrophic failures" -vikaantumista eli moduulin täyttä sammumista. Arvo ilmoitetaan yhdessä tuntimäärän kanssa. C-arvo ei huomioi yksittäisten ledien sammumista useita ledejä sisältävissä moduuleissa, vaan ne sisältyvät B-arvoon. C-arvo voi olla esimerkiksi C10 tai tätä alempi. C10 tarkoittaa, että 10 % moduuleista ei tuota lainkaan valoa ilmoitetun tuntimäärän jälkeen. Sisätiloissa käytettävien vakiomoduuleiden C-arvo on erittäin alhainen (~1 %), eikä sitä yleensä tarvitse ottaa huomioon. Tämän vuoksi C-arvoa ei ilmoiteta sisätiloihin tarkoitetuissa valaisimissa.

Liitäntälaitteen elinikä

Liitäntälaitteen elinikään vaikuttavia tekijöitä ovat liitäntälaitteen rakenne, sen sisältämät elektroniset komponentit sekä niiden lämpötila. Liitäntälaitteille ilmoitetaan mittauspisteen tc viitearvo. Tämän mittauspisteen lämpötila ei saa koskaan olla valmistajan ilmoittamaa arvoa suurempi. Liitäntälaitteen eliniäksi ilmoitetaan usein esimerkiksi 50 000 tuntia/10 %. Tämä tarkoittaa, että mikäli tc-pisteen lämpötila pysyy ilmoitetun tason alapuolella, enintään 10 % liitäntälaitteista vioittuu ilmoitetun ajan kuluessa.

Lue lisää (Eng)