fagerhult_multihall.jpg

Valaistusratkaisuja monitoimihalleihin

Padel-hallien tilojen muotoilu ja käyttö asettaa valaistukselle hieman erilaisia ​​vaatimuksia kuin tavallisille monitoimihalleille.

Padel-kenttien valaistuksessa tärkeitä asioita ovat riittävä vertikaalivalaistusvoimakkuus ja pelialueen valaistuksen tasaisuus, sillä pieni pallo tulee pelaajaa kohti erilaisista kulmista ja tausta muuttuu katseen liikkuessa. Korkea vertikaalivalaistusvoimakkuus auttaa hahmottamaan ja näkemään pallon eri korkeuksilla, arvioimaan nopeasti sen laskeutumiskohdan ja reagoimaan pelin luonteen mukaisesti.

Epäsymmetristä valaistusratkaisua käytetään välttämään kiusahäikäisyä, sillä pelin aikana katse on usein suunnattuna ylöspäin. Siksi valaisimet sijoitetaan pelialueen sivuille ja valo suunnataan sisäänpäin.

Illustration_padelhall.jpg

10 kpl Fagerhult 18457-402 Excis LED Asym 4000K
Asennuskorkeus 7 m (valaisimien epäsymmetrinen valonjako suuntaa valon kohti pelialueen keskustaa)

Heijastuskertoimet 50/30/20 

Emed[lx]       Emin / Emed
589               0.717

Tuotteet

Monitoimihallilla tarkoitetaan tässä tilaa, jossa on 40 x 20 m kokoinen pelikenttä esimerkiksi lento-, kori- tai käsipalloa ja salibandya varten. Valaistuksen avulla on pystyttävä tuottamaan riittävästi valoa kentän pintaan lajista riippumatta. Yleensä lattiatasolla on otteluiden aikana 750 lx, ja harjoitusten aikana vähemmän. Myös pystypinnoille suuntautuvan valaistuksen voimakkuudella on suuri merkitys, jotta pelaajat näkevät liikkuvat pallot ja muut kentällä olijat mahdollisimman hyvin. Myös valaisimien hyvä häikäisysuojaus on tärkeää.

Koripallokenttä vie hallista vähemmän tilaa ja peli itsessään on luonteeltaan usein hyvin näyttävää. Koska pelikentällä tarvitaan enemmän valoa tunnelman ja pelin yksityiskohtien korostamiseksi, kentän on oltava ympäristöään voimakkaammin valaistu. Lajissa voidaan puhua myös näytösvalaistuksesta, jota on voitava himmentää ja ohjata mahdollisimman joustavasti.

Multihall

Tavallinen optimoitu ratkaisu suurille salibandy, käsipallo ym. halleille.
32 kpl Excis-valaisinta, keskileveä valonjako, valovirta 20 000 lm.
Asennuskorkeus 7 m.
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 530 lux.

Ratkaisu täyttää urheiluhallien valaistusta säätelevän standardin SFS-EN 12193:2018 vaatimukset.

Monitoimihallien valonohjaus

Eri hallit voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Valon- ohjaus kannattaa ottaa mukaan jo hallin valaistuksen suunnitteluvaiheessa. DALI-järjestelmä on näihin tiloihin yleensä paras ja usein myös ainoa varteenotettava vaihtoehto.

Halleissa voi olla avattavia väliseiniä, joiden avulla tila voidaan jakaa pienempiin osiin. Tämä on otettava huomioon, kun suunnitellaan tilan valaistusta ja valonohjausta. Läsnäolotunnistuksen on toimittava näiden rajattujen alueiden mukaan.

Ota huomioon

Tasainen valaistus ehkäisee visuaalisia häiriöitä ja katse pystyy keskittymään kentän tapahtumiin. Maalialueita voidaan vielä korostaa lisävalaistuksella. Seinäpintojen vertikaalinen valaistus auttaa tilan hahmottamisessa.

Tilan rakenteesta riippuen paras valinta liikuntasaleihin on joko perinteinen tai pidemmälle kehittynyt DALI-järjestelmä.

Liikuntasalien valaisimien on oltava rakenteeltaan vankkoja ja niiden häikäisysuojien on oltava kestäviä.

Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet auttavat säästämään energiaa, koska toiminta näissä tiloissa on epäsäännöllistä.

Suunnittelussa on otettava huomioon tiloissa mahdolliset käytettävät tilapäiset väliseinät.

Tuotteet

Jääkiekko on erittäin nopea peli, joka vaatii paljon valoa niin pelaajille, tuomareille kuin yleisöllekin. Pelikentän tapahtumat on nähtävä selvästi. Alemmissa sarjoissa jäälle suunnataan yleensä 500-600 lx, kun ylempien sarjojen televisioitavissa peleissä käytetään vähintään 1000 lx. Valoa on voitava ohjata eri tapahtumien mukaan, kuten esimerkiksi esittelyissä, jolloin pelaajat nostetaan esiin kohdevalojen avulla. Taukojen aikana taas käytetään vähemmän yleisvaloa. Tähän kaikkeen tarvitaan valonohjausta.

Valaistusratkaisu 600 lx

Ratkaisu täyttää urheiluhallien valaistusta säätelevän stan- dardin SFS-EN 12193:2018 vaatimukset, ja on taso, jota käytetään usein harjoitteluun ja kilpailuun alemmissa divisioonoissa.

Hockeyhall

68 kpl Induflex-valaisimia, leveä valonjako, 21 000 lm
Asennuskorkeus 7 m.
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 600 lx jäällä.

 

Valaistusratkaisu 1200 lx ja 1500 lx

Seuraavassa on esimerkkejä kahdesta yleisestä tasosta korkeampien divisioonien peleissä, joissa myös TV-lähetyksiä voi tapahtua.

Valaistusratkaisu 1200 lx

Hockeyhall

136 kpl Induflex-valaisimia, keskileveä valonjako, 21 500 lm.
Asennuskorkeus 11 m.
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 1200 lx jäällä.

Valaistusratkaisu 1500 lx

Hockeyhall

129 kpl Induflex-valaisimia, keskileveä valonjako, 21 500 lm keskellä viisi riviä.
46 kpl Induflex-valaisimia, kapea valonjako, 21 500 lm uloimmalla rivillä kummallakin puolella.
Asennuskorkeus 11 m.
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 1500 lx jäällä.

Tuotteet

Tennishallien rakenne ja valaistusvaatimukset poikkeavat hieman tavallisista monitoimihalleista. Yleensä pelikentän valaistusta jatketaan kaksi metriä sivurajojen ja kolme metriä takarajojen ulkopuolelle. Käytettävä valaistusvoi- makkuus on 500 lx.

Koska valaisimet eivät saa häikäistä ylhäältä lyötävien syöttöjen ja iskulyöntien aikana, ne sijoitetaan pelialueen reunoille. Myös pystypintojen valaistukselta vaaditaan paljon, sillä lähestyvä pallo on pieni ja taustanäkymät vaihtelevat. Pelaajien on pystyttävä näkemään pallo eri korkeuksissa ja arvioimaan sen liikerata.

Ljusberäkning Tennisshall

20 kpl Excis LED -valaisimia, epäsymmetrinen, 20 000 lm.
Asennuskorkeus 7 m (valaisimet on kallistettu 15° kohti keskialuetta).
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 501 lx pelialueella ja sen lähiympäristössä.

Ratkaisu täyttää urheiluhallien valaistusta säätelevän standardin SFS-EN 12193:2018 vaatimukset.

Tuotteet

Squash-halli poikkeaa hieman muista pelihalleista, sillä siellä myös seinät toimivat pelipintana. Tämän vuoksi seinien valaistusvoimakkuuteen ja valon tasaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Valaisimet on sijoitettava vähintään metrin päähän sivuseinistä häikäisyn estämiseksi.

Nopeiden reaktioiden varmistamiseksi pelaajan on nähtävä pallo eri korkeuksissa ja pystyttävä arvioimaan sen liikerata.

Squashhall

8 Excis LED -valaisinta, epäsymmetrinen, 12 000 lm.
Asennuskorkeus 5,6 m.
Keskimääräinen valaistusvoimakkuus 760 lx pelialueella, 506 lx etuseinällä, 470 lx sivuseinillä ja 420 lx takaseinällä.

Ratkaisu täyttää urheiluhallien valaistusta säätelevän standardin SFS-EN 12193:2018 vaatimukset.

Tuotteet

Urheilutilojen valaistus

Standardi SFS-EN 12193 – Light and lighting; Sports lighting, määrittää vaatimukset erilaisiin urheilulajeihin käytettävien urheilutilojen valaistukselle. Sen kolme luokkaa sisältävät valaistusvaatimukset koululiikunnassa, harjoitteluissa ja eritasoisissa kilpailuissa.