fagerhult_retail_lightguide_shopping_centres.jpg

Viihtyisä ilmapiiri

Valaistuksen avulla kauppakeskuksiin voidaan luoda viihtyisä ilmapiiri, joka tukee sekä asiakkaiden tarpeita että tilan arkkitehtuuria. Toisaalta valaistus ei saa viedä liikaa huomiota itse myymälöiltä. Korosta valon avulla tilan muotoja ja arkkitehtuuria. Valaise hillitysti tilan pystypintoja ja ohjaa asiakkaita valon avulla. Lue lisää erilaisten tilojen valaisemista kauppakeskuksissa alle olevien linkkien kautta.

Houkuttele, vaikuta ja toivota tervetulleeksi! Rakennuksen ja sen arkkitehtuurin ominaisilmettä ei kannata pyrkiä muuttamaan. Noudata kauppakeskuksen omaa teemaa myös täällä. Jos valaistus on ristiriidassa arkkitehtuurin kanssa, lopputulos voi olla sekava.

Pidä huolta siitä, että sisäänkäynti on merkitty selvästi. Sitä voidaan tehostaa valaistuksella, esimerkiksi käyttämällä pintoja valaisevia valaisimia. Valaistus voi myös selkeyttää sisäänkäyntiä esimerkiksi kirkkaasti valaistun mainostaulun tai sävytettyjen valojen avulla.

Suoraan kohdistettu valo on luonteeltaan dramaattinen ja korostaa vastakohtaisuuksia. Suurilta pinnoilta lankeava pehmeä valo on lempeää ja häivyttää varjojen rajoja.

Tuotteet

Ruokailupaikoissa ja muilla alueilla, joilla ihmiset viipyvät pidempään, valaistuksen on oltava miellyttävä. Sen tulee tuntua luonnolliselta, mutta sen on silti kyettävä nostamaan ympäristön parhaat puolet esille.

Kävijöiden on hahmotettava ympäristö hyvin, jotta he voisivat viihtyä ja tuntea olonsa rennoksi. Pystysuorien seinien valaisulla on helppo tuoda tilan rajat ja suhteet esille.

Tuotteet

Tämä tila toimii siirtymisväylänä eri alueiden välillä, eikä sen valaistus saa kilpailla liiketilojen valaistuksen kanssa. Viestintäalueiden tulee kuitenkin auttaa asiakkaita näkemään kulkuväylät selvästi, kohtaamaan muut ihmiset vaikeuksitta ja tulkitsemaan ympäristönsä oikein.

Näihin tiloihin voidaan tuoda eloa kiskoon asennettujen kohdevalojen avulla. Tämäntyyppiset valaisimet tuovat tilaan kontrasteja, ja siksi näkymä on mielenkiintoisempi ja mukavampi.

Tuotteet