Se on meille kristallin kirkasta

Lähde mukaamme matkalle…

Fagerhultin tarina alkaa vuodesta 1945. Vuosikymmenien ajan toimintamme lähtökohtana on ollut ympäristö ja ihminen.

Ympäristötavoitteemme

Crystal Clear on Fagerhultin ympäristöohjelma, jossa korostetaan ympäristöä säästäviä työskentelytapoja. Keskitymme ihmisiin – asiakkaisiin, joille valmistamme tuotteemme, työntekijöihin sekä tuleviin sukupolviin.

Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä tehokkaampia ja parempia valaistusratkaisuja. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tarjoamme valaistusratkaisuja, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia.

Tärkeä energiatehokkuus

Kestävän kehityksen mukainen valaistusratkaisu muodostuu monista eri osatekijöistä. Energiatehokkuus on erittäin tärkeä ominaisuus, koska sillä on suuri merkitys ympäristön kannalta. Myös kaikki muut suunnittelua ja muotoilua koskevat päätökset vaikuttavat lopputulokseen. Tehokkuus ei välttämättä takaa hyvää valaistusergonomiaa.

Tavoitteenamme on tarjota tuotteita, jotka parantavat ympäristön viihtyisyyttä ja työskentelyolosuhteita. Näiden ominaisuuksien onnistunut yhdistelmä edellyttää eri osatekijöiden huomioimista tuotekehityksen alusta alkaen. Näin me toimimme. Luomme älykkäitä valaistusratkaisuja, jotka usein jopa puolittavat energiankulutuksen valaistuksen tehokkuudesta ja ergonomiasta tinkimättä.

Hyvää valaistusta valonohjauksen avulla

Erilaisten valonohjausjärjestelmien avulla voidaan säästää merkittävästi energiaa ja samalla parantaa tilassa työskentelevien ihmisten valaistusergonomisia olosuhteita.

Päivänvalo- ja läsnäolotunnistimien avulla valon määrä säädetään aina oikealle tasolle esteetöntä työskentelyä varten. Samalla järjestelmä varmistaa, että valaistustasot eivät nouse liian korkeiksi ja mukauttaa valaistuksen päivänvalon mukaan. Jos huoneessa ei ole ketään, järjestelmä sammuttaa valot automaattisesti. e-Sense Move on hyvä esimerkki innovatiivisesta valonohjauksesta.

Oikean tekniikan valitseminen

Valaisimen energiatehokkuus näkyy sen hyötysuhteessa eli kyvyssä muuntaa käytetty energia valoksi. Mitä korkeampi hyötysuhde on, sen parempi. Valonlähteen valinta vaikuttaa energiatehokkuuteen. Lisäksi on tärkeää, että valaisin on suunniteltu  juuri käytettävää valonlähdettä varten. Väärä valonlähde tuhlaa energiaa ja voi aiheuttaa myös vaaratilanteita. Fagerhult käyttää vain nykyaikaisia ja energiatehokkaita valonlähteitä: T5-loistelamppuja, pienloistelamppuja sekä ledejä.  

Tuotekehityksestä kierrätykseen

Kuinka valmistamamme valaisimet vaikuttavat ympäristöön? Fagerhult on selvittänyt valaisimien ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti - jotta voisimme kehittää entistä parempia ratkaisuja.

Olemme kartoittaneet valaisimen koko elinkaareen raaka-aineista valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja kierrätykseen asti. Olemme jopa selvittäneet paljonko työntekijöittemme työmatkat tuottavat hiilidioksidipäästöjä. Pystymme raportoimaan hyvin tarkasti, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä valaisin tuottaa käyttöikänsä aikana.

Hiilidioksidin määrä riippuu valaisimessa käytetyistä materiaaleista sekä valaisimen valmistus- ja käyttöpaikasta. Jatkamme monipuolisesti valaisimien kehitystyötä niiden ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Työ perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun, uusiin innovaatioihin sekä yksityiskohtaisesti määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoitteenamme on uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehittäminen teknisistä ratkaisuista raaka-aineiden optimointiin ja ympäristöystävällisiin valmistusmenetelmiin.

Kun valitset Fagerhultin, voit olla varma, että valaistus on taloudellista, ympäristöystävällistä ja energiatehokasta. Kehitämme tuotteita, joiden avulla luodaan viihtyisä ympäristöjä ja joiden valossa on hyvä työskennellä. Se on meille kristallin kirkasta.