main-sakerhet-ljus.jpg

Valo ehkäisee onnettomuuksia

Hyvä tievalaistus on tärkeää katujen ja teiden turvallisuuden kannalta. Hyvä valo antaa kuljettajille ja jalankulkijoille mahdollisuuden nähdä kontrasteja, värejä, muotoja ja näkökentän reunalla tapahtuvaa liikettä paremmin. Näin he pystyvät havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit ajoissa.

Silmä kokee valkoisen valon luonnolliseksi. Valkoinen valo toistaa ympäristön värit ja muodot paremmin kuin perinteinen oranssinkeltainen valo. Parempi värintoistokyky tuo kohteet paremmin esille myös hämärässä. 

Silmät ja valo

Silmässä on erilaisia valoherkkiä reseptorisoluja, muun muassa tappi- ja sauvasoluja. Tappisolut sijaitsevat keltaisessa täplässä, ja niiden tehtävänä on havaita ympäristön värit ja yksityiskohdat. 

Ne tarvitsevat valoa toimiakseen hyvin, ja siksi erotamme hahmoja ja värejä hämärässä heikommin. Sauvasolut aistivat valon hyvin herkästi, ja ne vastaavat kyvystämme nähdä hämärässä ja erottaa näkökentän reuna-alueilla olevia asioita.

Ikääntyminen tuo yleensä mukanaan sekä reaktionopeuden että näkökyvyn heikkenemistä. 40-vuotias henkilö tarvitsee neljä kertaa enemmän valoa nähdäkseen yhtä hyvin kuin 20-vuotias. 60-vuotiaan valontarve on kahdeksan kertaa suurempi. 

Väestön ikääntyessä ja liikennemäärien kasvaessa  hyvin valaistut tiet ja valkoisen valon käyttäminen on entistä tärkeämpää, jotta onnettomuusriskit voidaan minimoida. 

Tievalaistuksen suunnittelussa on tärkeää suunnata ajoradalle riittävästi valoa, märän ajoradan asettamat haasteet huomioiden. 

 

 

Märät ajoradat

Kun ulkona on pimeää ja märkää, katuvalaistusta tarvitaan eniten, koska silloin näkökykymme on heikoimmillaan. Tasainen valaistus on yksi turvallisten teiden tärkeimmistä laatutekijöistä. Siksi valaistuslaskelmissa edellytetään märille ajoradoille suunnitellun optiikan käyttämistä. Se luo tasaista valaistusta silloin, kun sää on kehnoimmillaan.

Tapahtumat tiellä ja sen reuna-alueilla on helpompi nähdä tasaisesti valaistulla ajoradalla.  Myös ympäristössä olevan valon määrällä on vaikutusta, koska sen avulla nähdään, mitä ajoradan ulkopuolella tapahtuu. Jos ympäristössä on liian vähän valoa, se vaikuttaa esimerkiksi valon laatuun kaarteissa. 

Valaistusratkaisun on sovittava yhteen ympäristössä olevan valon kanssa. Siksi suunnittelussa on otettava huomioon kokonaisuus. Ympäristön valaseminen on erityisen tärkeää kriittisissä paikoissa, kuten risteyksissä, kiertoliittymissä ja suojateillä.