Fagerhult_ABO_Landing.jpg

Aktiiviseen toimintaan perustuva toimisto

Viestintäyhteiskunta on vaikuttanut nykyaikaisten toimistojen rakenteisiin. Perinteinen toimisto on suunniteltu itsenäistä työskentelyä varten työpöydän äärellä ja kokouksia varten. Aktiiviseen toimintaa perustuva toimisto on suunniteltu erilaisia kokoontumisia varten sekä helpottamaan eri työtehtävien suorittamista jatkuvan liikkeen ja muutoksen avulla.

Aktiiviseen toimintaan perustuva toimisto suunnitellaan avoimeen tilaan, joka jaetaan eri tehtäviä varten suunniteltuihin alueisiin. Ne puolestaan mukautuvat helposti eri tarpeisiin, kuten kokouksiin, viestintään ja keskittymistä vaativiin työtehtäviin.

Yhä useammat organisaatiot muokkaavat toimitilojaan voidakseen tukea uutta ja modernia työskentelytapaa. Aktiiviseen toimintaan perustuva toimisto voi säästää tilaa ja lisätä henkilöstön joustavuutta. Toimisto muutetaan aktiiviseksi kiinnittämällä huomiota uusiin työskentelytapoihin, uuteen kulttuuriin, arkkitehtuuriin, kalustukseen ja valaistukseen. Sopiiko se kaikenlaiseen toimintaan? Onko siitä hyötyä työyhteisölle, ja miten kannattaa toimia, jotta prosessin lopputulos olisi myönteinen?