Valo ja terveys

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että päivänvalolla ja ihmisen hyvinvoinnilla on selkeä yhteys. Valo vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja ohjaa tärkeitä toimintoja. Valon intensiteetti ja valon väri ohjaavat biologista vuorokausirytmiä – paljon sinistä sisältävällä kylmällä valolla on tässä tärkeä rooli.

Pitkäkestoinen päivänvalon puute aiheuttaa uniongelmia, koska melatoniinin (unihormoni) ja kortisolin  (stressihormoni) tuotanto eivät ole tasapainossa. Nämä hormonit säätelevät biologista vuorokausirytmiä ja ohjaavat ihmisen siirtymistä unen ja valveillaolon välillä. Siksi dynaaminen, päivänvaloa jäljittelevä valo voi auttaa potilaita voimaan paremmin. 

Valo potilaan näkökulmasta

Potilashuoneen valaistuksella on tärkeä merkitys, kun puhutaan emotionaalisesta, biologisesta ja visuaalisesta hyvinvoinnista. Oikein suunniteltu valaistus voi auttaa luomaan myönteisen kokemuksen sairaalassaoloajasta ja vähentää stressiä epämiellyttävässä tilanteessa. Puhutaan siis dynaamisesta valaistuksesta, jossa valon värilämpötilaa voidaan säätää itse tai valon värilämpötila muuttuu automaattisesti päivänvalon mukaisesti.

Visuaalisesti potilas tarvitsee valoa, joka mukautuu hänen henkilökohtaisiin tarpeisiin, ja jota hän voi itse säätää. Valaistussuunnittelun näkökulmasta on luotava biologisesti tehokas ympäröivä valaistus joka tukee potilaan toipumista. Sitä täydentävät lukuvalo sekä yöllä yövalo.

Tutustu potilashuoneiden valaistusratkaisuihin.

Henkilöstön valo

Henkilöstö tarvitsee hyvin suunniteltua työskentelyvaloa, joka auttaa diagnoosien tekemistä ja parantaa työskentelyä potilaiden kanssa. Valo vaikuttaa henkilöstöön myös biologisesti ja emotionaalisesti. Runsas päivänvalon määrä on tärkeää, koska se auttaa biologista vuorokausirytmiä pysymään ajan tasalla. 

Hyvin suunniteltu työskentelyvalaistus ja runsas ympäröivän valon määrä tarjoavat riittävästi valoa näköalueelle. Suurilta pinnoilta heijastuva ympäröivä valo parantaa pupillien valonottokykyä, jolloin henkilöstö pysyy virkeänä ja valppaana pitkien työvuorojen ajan eri vuorokauden aikoina. Etukäteen ohjelmoitujen valaistustilanteiden avulla henkilökunnan on helppo säätää valaistusta eri tiloissa. 

Lue lisää ympäröivästä valosta.